Elinkeinot

Muonion kunta – Maaseutuhallinto

Elinkeinotoimen maaseutupäällikkö hoitaa paikallisen maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Muonion kunta toimii isäntäkuntana Tunturi-Lapin maasetutuhallinnon yhteistyöalueella.  Maaseutuhallinnon tehtävissä toimii myös päätoiminen maataloussihteeri Kittilän kunnanvirastolla. Enontekiön maaseutuhallinnon palveluja hoidetaan sekä Muonion että Kittilän kunnanvirastoissa ao. viranhaltijoiden toimesta normaalina toimistojen aukioloaikoina  ja  Enontekiön kunnanvirastolla määrättyinä vastaanottopäivinä.   Vastaanottopäivät Enontekiön kunnanvirastolla ovat  joka kuukauden toinen tiistai,  sekä  huhtikuussa (maataloustukien päähaku)  joka tiistai.

Tehtäväalue on voimakkaasti maa- ja metsätalousministeriön (EU:n) ohjaama. Tähän toimialalohkoon lukeutuvat eri maaseutuelinkeinojen neuvonta-, tuki-, lausunnonanto-, valvonta- ja kehittämistehtävät, keskitetyn maataloustukijärjestelmän (IACS) mukaiset maksatustehtävät, sekä erilaiset katselmukset ja arviointitehtävät mm. tulva-, sato-, peto- ja porovahingot alueellamme. 

Maaseutuhallinnon yhteystiedot

Maaseutupäällikkö
Heikki Kauppinen
0400 823 471
heikki.kauppinen@muonio.fi