Hyvinvointipalvelut

Työllisyyspalvelut

Muonion kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Pyrkimyksenä on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa. Toiminta perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kunnan tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ.

Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteystiedot

vt. työllisyysvastaava
Annika Muotka
puh. 040 187 8215