Uutiset

Ajankohtaista

Muutoksia ikääntyneiden palveluihin Muoniossa

kesä 27. 2024 11:10 | Uutinen

27.6.2024

Lapin aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelurakenteen keventämiseen liittyvistä käytännön toimista. Lapin aluevaltuusto on tehnyt päätökset keventämistavoitteista ja -periaatteista huhtikuussa hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman ja sote-palvelujen strategian yhteydessä. Aluevaltuuston mukaan ympärivuorokautista palveluasumista on Lapissa huomattavasti valtakunnallisia suosituksia enemmän ja paikkamäärät täytyy laskea lähemmäs suositustasoa vuoteen 2030 mennessä. Kevyempiä asumismuotoja ja kotona asumisen tukemista täytyy lisätä. Suunnitelmissa on huomioitu aluevaltuuston ohjeiden mukaan väestön palvelutarve, kiinteistöjen ominaisuudet, ostopalvelusopimusten ehdot ja yksiköiden järkevä koko.

Muoniossa palvelukeskus Metsäniitty muuttuu hybridiyksiköksi. Kuusi ympärivuorokautista paikkaa vähennetään, ja Metsäniityssä on jatkossa 19 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, kaksi intervallipaikkaa ja yksi sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka sekä kolme yhteisöllisen asumisen paikkaa. Palvelukeskus Marjapaikasta vähennetään viisi paikkaa, joten se on jatkossa 10-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. 13-paikkainen yhteisöllisen asumisen yksikkö Ojusniitty säilyy ennallaan.  

Palveluverkkopäätökset aluevaltuuston uuteen käsittelyyn lokakuussa

Aluehallitus hyväksyi aikataulun, jolla palveluverkkopäätökset käsitellään uudelleen ilman kuntiin liittyvistä kaksoisrooleista aiheutuvia esteellisyyksiä. Sidosryhmien on mahdollisuus antaa lausuntonsa palveluverkkoon liittyen syyskuun loppuun mennessä. Aluevaltuuston käsittelyyn päätökset etenevät lokakuussa.

Aluehallitus päätti jo edellisessä kokouksessaan, että palveluverkkoa koskeva päätöksenteko käynnistetään uudelleen. Uudessa käsittelyssä kunnanhallitusten jäsenet ja kuntien johtavat viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn aluehallituksessa tai muissa hyvinvointialueen toimielimissä. Aluevaltuustossa he kuitenkin voivat osallistua päätöksentekoon.

Päätöksen taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden toukokuussa tekemä päätös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksenteon esteellisyyksistä. Myös Lapissa aluevaltuuston 22.4.2024 tekemistä säästö- ja palveluverkkolinjauksista on tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Esityksiä on valmistellut aluehallitus, jonka jäsenistä osa on ollut mahdollisesti esteellisiä kuntiin liittyvän kaksoisroolin vuoksi.

Toisaalta Lapin aluehallitus lausui Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että hyvinvointialue vastustaa aluevaltuuston huhtikuisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeuteen on tullut valituksia aluevaltuuston päätöksistä. Kokouksessa aluevaltuusto päätti palvelustrategiasta ja säästösuunnitelmista eli teki linjauksia säästötavoitteista ja palvelujen muutoksista. Aluevaltuuston päätösten perusteella aluehallitus on päättänyt palvelumuutosten toimeenpanosta. Aluehallituksen päättämät käytännön muutokset on mahdollista perua, jos päätöksiä ei voikaan laittaa toimeksi valitusten vuoksi.

Koko tiedotteen voit lukea alla olevasta linkistä:

https://lapha.fi/w/aluehallituksen-paatoksia-26.6.2024

Takaisin