Asiointikanavat

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Lomakkeella haetaan tukipalveluna myönnettävää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Takaisin

Palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukevat palvelut ovat kalenterivuodeksi myönnettävä määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus