Palvelut

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt sekä apuvälineiden ja -laitteiden hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin

Asiointikanavat