Palvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella, tai muuten tarvitsevat luotettavaa aikuista. Etsivä nuorisotyö on kenttätyötä, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yksilönohjausta. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa avun ja palvelut. Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Nuoren tilanne arvioidaan ja nuoren toiveita kuunnellen, ohjataan hänet tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivälle nuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan. Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse, vanhemmat, koulun henkilökunta, eri viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, TE-toimisto), tai nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt (esimerkiksi kummit, serkut tai kaverit).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin