Palvelut

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Palvelutarve arvioidaan moniammatillisesti. Kunta voi järjestää palvelun eri tavoin. Se voi korvata avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset tai antaa palvelusetelin, jolla kuntalainen hankkii avustajapalvelun. Kunta voi järjestää palvelun itse tai hankkia sen yksityiseltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Palvelusta voidaan periä maksuja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin

Asiointikanavat