Palvelut

Ikääntyvien palveluohjaus

Ikääntyvien palveluohjaus

Kunta tarjoaa ikääntyville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Palvelusuunnittelija ohjaaja kertoo, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. Hän opastaa palveluihin hakeutumisessa ja kertoo, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Palvelusuunnittelija opastaa myös muiden kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin. Ikääntyvä voi saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelusuunnittelijan toimistossa. Palvelusuunnittelija tekee palveluihin liittyvät päätökset.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin