Palvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee. Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen. Kotipalvelusta vastaa kunta. Se voi periä palvelusta maksun, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut.

Takaisin

Asiointikanavat

Tuloselvityslomake

Tuloselvitys, Muonio

Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta

Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta, Muonio

Kotipalvelun tiimivastaava

Kotipalvelun tiimivastaava, Muonio

Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet 2017

Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet 2017, Muonio