Palvelut

Lasten palveluohjaus

Lasten palveluohjaus

Jos alle 13-vuotiaalla lapsella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, kunta tarjoaa neuvontaa lapselle ja perheelle tarjottaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, millaista apua ja palveluita on tarjolla, miten palveluihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palvelujen pariin. Lapsen huoltaja tai muu läheinen voi saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla sosiaalitoimistossa

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin