Palvelut

Nuorten palveluohjaus

Nuorten palveluohjaus

Jos alle 13-17-vuotiaalla nuorella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, kunta tarjoaa neuvontaa nuorelle ja perheelle tarjottaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, millaista apua ja palveluita on tarjolla, miten palveluihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palvelujen pariin. Nuoren huoltaja, muu läheinen tai nuori itse voi saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla sosiaalitoimistossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin