Palvelut

Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein. Tuettu loma voidaan myöntää perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin

Asiointikanavat