Palvelut

Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein. Tuettu loma voidaan myöntää perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin