Palvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun tarvitaan esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Kunta järjestää sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Sosiaalipäivystys on virka-aikana kunnan sosiaalitoimistossa, virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen numerossa 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin