Palvelut

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

Kunnan tarjoamien sosiaalipalveluiden asiakkuus aloitetaan palvelutarpeiden selvittämisellä. Asiakas ja viranomainen selvittävät yhdessä, millaisia palveluita asiakas tarvitsee, mihin hän on oikeutettu ja miten tarvittavat palvelut voidaan hänelle järjestää. Arviointiin osallistuu yksi tai useampia asiantuntijoita. Palvelutarpeen selvittäminen on edellytys sille, että asiakas pääsee käyttämään palveluita. Usein palvelutarpeet muuttuvat ajan mittaan, jolloin selvitys tehdään uudelleen. Lasten, perheiden ja vammaisten palvelutarpeet selvittää sosiaalityöntekijä. Sosiaaliohjaaja selvittää mm. aikuisten ja työttömien palvelutarpeen. Ikääntyvien palvelutarpeet selvittää vanhustyön ohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin