Palvelut

Tilapäinen asumispalvelu

Tilapäinen asumispalvelu

Kunta järjestää tilapäistä asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat omaishoidon vapaapäivien aikaista hoitoa, tilapäisen tai säännöllisen kotipalvelun asiakas tarvitsee kotona selviytymisen tukea/ kuntoutusjaksoa tai kun asiakkaalla on joku muu lyhytjaksoinen tarve asua tilapäisesti kodin ulkopuolella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Sosiaalilautakunnan hyväksymät sosiaalihuollon asiakasmaksut.

Takaisin