Palvelut

Työttömien palveluohjaus

Työttömien palveluohjaus

Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät kysymykset. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja yhteensovittamiseen. Työttömät voivat saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Työnhaussa ja koulutukseen hakeutumisessa neuvonnasta ei vastaa kunta, vaan TE-toimisto.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin