Palvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista kunta järjestää niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut. Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta palvelumaksun ja tehostetun palveluasumisen maksut sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Kunnat voivat järjestää tehostetun palveluasumisen itse tai hankkia sen ostopalveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Sosiaalilautakunnan hyväksymät sosiaalihuollon asiakasmaksut.

Takaisin

Asiointikanavat

Ojusniitty

Vanhusten tehostettu palveluasuminen

Vanhustyön ohjaaja

vanhustyön ohjaaja Muonio

Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta

Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta, Muonio

Palvelukeskus Marjapaikka

Vanhusten tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Sosiaalihuollon asiakasmaksut, Muonio

Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet 2017

Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet 2017, Muonio