Palvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on perusteltua, kun asiakas ei enää selviydy omassa kodissaan tehostettujen kotiin annettavien palvelujen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa yli 30 tuntia kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma asunto ja lisäksi käytössään yhteisiä tiloja. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan kirjallisesti ja hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, toimintakyky, hoivan ja hoidon tarve sekä terveydentila hakuajankohtana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin