Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työttömien terveystarkastus

Terveystarkastus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. Terveystarkastuksesta säädetään laissa (1326/2010, 13 §). 

Työttömällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, joka järjestetään paikkakunnan terveydenhoitajan vastaanotolla. Tarkastusten tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Voit varata ajan terveystarkastukseen itse tai sinut voidaan ohjata terveystarkastukseen lähetteellä, osallistuminen tarkastukseen on vapaaehtoista.

Työttömien terveystarkastukset yhteystiedot tästä linkistä.

Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen sekä ohjausta ja neuvontaa elintapasairauksien ehkäisyyn. Terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka vaikuttavat elämänhallintaan ja työkykyyn. Tarvittaessa tehdään jatkohoitoon ohjaus lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. Jatkohoidoista peritään kuntakohtainen maksu.