Asiointikanavat

Koulujen ja varhaiskasvatuksen kotisivut Peda.netissä

Muonion yhtenäiskoulun, lukion ja varhaiskasvatuksen kotisivut ja verkko-oppimisympäristö Peda.netissä.

Takaisin

Palvelut

Esiopetus

Muoniossa esiopetusta annetaan Muonion yhtenäiskoulussa.

Kunnallinen päiväkotihoito

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Perusopetus

Muoniossa perusopetusta annetaan Muonion yhtenäiskoulussa (vuosiluokat 0-9).

Aikuislukiokoulutus

Aikuislukiokoulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvastusta päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Muonion kunnan esiopetus järjestetään koululla esikoulun tiloissa.

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä muiden vuosiluokkien erityistä tukea saavat.