Palvelut

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Muonion kunta tarjoaa aamu-ja iltapäivätoimintaa peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Lisäksi toimintaa järjestetään esikoululaisille. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kirkonkylällä koulupäivinä (ma-pe) tarpeen mukaan klo 7.30–17.15 välisenä aikana. Toiminta järjestetään kunnan omana toimintana ja palvelua pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille. Aamu-ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ja nuorille tarjotaan aamu-ja välipala. Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Takaisin