Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystysasioita ovat kiireelliset, välitöntä apua tai toimenpidettä tilanteet. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti, tai päihteiden käytön vuoksi nopeasti hoitoa tarvitsevat.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan ja kiireelliset palvelut järjestetään viipymättä.

Yhteystiedot

Sosiaalitoimen päivystysnumero
040 489 5173
(virka-aikana klo 8-16)

Virka-ajan ulkopuolinen
sosiaalipäivystysnumero

040 726 6965

 

Aluehallintovirasto
käyntiosoite: Valtakatu 2, Rovaniemi
postiosoite: PL 8002, 96101 Rovaniemi
puhelinvaihde: 0295 017 300
virallinen asiointi: kirjaamo.lappi(at)avi.fi