Kunnanvaltuusto

Seuraava kokous

Koska mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva oikeus kutsua valtuuston kokous tarvittaessa koolle, valtuusto päätti 17.2.2020 § 8 kuluvan vuoden osalta vain seuraavien asioiden käsittelyyn liittyvien kokouksten ajankohdista

  • 23.3.2020 aloitteet,
  • 22.6.2020 tilinpäätös  (alkuperäinen päivä15.6.2020),
  • 9.11.2020 veroprosentit ja
  • 14.12.2020 talousarvio ja taloussuunnitelma.

 

 

Pöytäkirjat 2018

Valtuutetut

Huhtamäki Hannaleena pj 
Hietala Kosti I vpj
Silén Sakari II vpj

Brännare Mika
Friman Manu
Heikkilä Mikael
Hirsikangas Petteri
Jauhojärvi Aki
Keimiöniemi Anne-Mari
Korhonen Jukka
Kuortti Anneli
Myllykangas Matti
Pöyskö Heikki
Rauhala Markku
Reponiemi Pentti
Roimaa Maria
Sinikumpu Petri

Yhteystiedot

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi @ muonio.fi

poikkeuksena

mika.brannare@saunalahti.fi

manu.friman@pp.inet.fi

hanna.huhtamaki@muonio.fi

jukka.korhonen@trilobyte.fi

reponiemipentti8@gmail.com