Ilmoitukset

Ajankohtaista

Kutsunnat 2024

touko 07. 2024 09:14 |

Kutsunnat Muoniossa 2024

Aika: keskiviikkona 11. syyskuuta 2024 kello 10:00

Paikka: Ammattiopisto Lappia, Koulutie 8, Muonio

 

HUOM! Kutsuntapaikalla on oltava viimeistään 15 minuuttia ennen tilaisuuden merkittyä aloitusaikaa!

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.
 

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.


Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen,
– jolla on vaikea vamma tai sairaus,
– joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen, tai
– joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä.

Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy (esimerkiksi ei halua vakaumuksen vuoksi osallistua tilaisuuteen seurakunnan tiloissa), hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen. Aluetoimiston yhteystiedot sivun alalaidassa.

 

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltu-vassa paikassa kutsuntavuonna. Useissa kunnissa/kaupungeissa opiskelijaterveydenhoito neuvoo ja mahdollisesti varaa ajan tarkastukseen mutta kutsunnanalainen vastaa itse siitä, että en-nakkotarkastus on käyty ennen kutsuntatilaisuutta.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuo-mittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon (AsevL 119§).

Yhteys- ja lisätietoja sekä hakemuslomakkeita saa puolustusvoimien kotisivuilta sekä aluetoimistolta: puolustusvoimat.fi, intti.fi sekä lapinaluetoimisto@mil.fi.

Takaisin