Ilmoitukset

Ajankohtaista

Lapecon tiedote

syys 25. 2023 09:59 | Uutinen

Jäteöljy ei kuulu sekajätteeseen 

Lapecon ylläpitämille aluekeräyspisteille tuodaan toisinaan pisteelle kuulumattomia jätteitä. 
Huolestuttavimpana tapauksena kuluneen kesän aikana on ollut Sodankylässä Ivalontiellä sijaitsevalta 
aluekeräyspisteeltä löytyneet jäteöljyt, jotka levisivät syväkeräyssäiliössä sekajätteen joukkoon. Öljy 
on sotkenut syväkeräyssäiliön sisäsäkin käyttökelvottomaksi. Puhdistus- ja huoltotöistä aiheutuu 
ylimääräisiä kustannuksia, jotka joudutaan kattamaan jätemaksutuloilla. 

Jäteöljy on vaarallista jätettä 
Jäteöljy luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Yksi litra jäteöljyä riittää pilaamaan 1 000 000 litraa pinta- 
tai pohjavettä. * Vaarallisia jätteitä kuten jäteöljyjä ei saa hävittää muiden jätteiden seassa, vaan ne 
tulee toimittaa luvanvaraiseen keräykseen.  

Jäteöljy tulee pakata tiiviisiin ja vuotamattomiin pakkauksiin. Öljyä ei saa sekoittaa veteen tai muihin 
nesteisiin. Jäteöljyjä voidaan kierrättää uusien voiteluaineiden raaka-aineeksi*. Jäteöljyjä voidaan 
hyödyntää myös energiantuotannossa laitoksissa, joissa niiden käsittely hoidetaan turvallisesti ja 
luvallisesti.  

Lapecon ecoASEMAT Kilpisjärven asemaa lukuun ottamatta vastaanottavat kotitalouksien vaarallisia 
jätteitä maksutta. Asemakohtaiset tiedot löytyvät Lapecon verkkosivuilta 
lapeco.fi/yhteystiedot/ecoasemat. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä voi toimittaa maksutta myös 
vuosittain järjestettävälle ecoKIERROKSELLE. 

Lisätietoja: 
Janne Vuolli, käyttöpäällikkö 
Leviraitti 13, 99130 Sirkka 
Puh. 0400 279 165, janne.vuolli@lapeco.fi 

*Lähde: Ympäristöministeriön verkkosivut 21.8.2023, linkki: https://ym.fi/-/osa-jateoljysta-katoaa-
paatymatta-kierratykseen-riski-ymparistolle 

Takaisin