Ilmoitukset

Ajankohtaista

Muonion kunnanhallituksen kokouksen 25.3.2024 päätöstiedote

maalis 27. 2024 08:37 |

Tiedote 27.2.2024, Muonion kunta 

Muonion kunnanhallituksen päätökset:

  • Äijäniemen ja Kutunivan ranta-asemakaavat hyväksyttiin.
  • Esitys kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2023 tuloksesta, 1 063 062,58 euroa, kirjataan poistoeron vähennykset 29 547,87 ja tehdään vapaaehtoinen investointivaraus 500 000,00 euroa ja tilikauden ylijäämä 592 610,45 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Kunnahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus oikeuttaa hallinto- ja talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
  • kunnanhallitus päätti käynnistää ja kuuluttaa vireille ranta-asemakaavan laadinnan Äkäsjärven rantaan.
  • Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi investointiarvion Kielan muuttamiseksi pysyväksi kunnantaloksi. Kunnanhallitus käsittelee seuraavassa kokouksessa Kielan saneerauksen projektisuunnitelman sekä investointiosan lisämäärärahan esityksen valtuustolle.
  • kunnanhallitus evästi kunnanjohtajaa Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmasta ja valtuutti kunnanjohtajan laatimaan lausunnon asiasta 3.4 mennessä
  • Ensilumenladun kumppanuussopimus 2023 merkittiin tiedoksi ja jatkosopimus vuodelle 2024 on valmistelussa.
  • Varhaisen tuen toimintamalli hyväksyttiin
  • Talouspäällikön virkaan kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun kaksi hakijaa virkasuhdetta varten.
  • Kunnanjohtaja kävi alustavasti läpi kunnan työhyvinvointikyselyn tuloksia. Kunnan aloitteet tieturvallisuusjärjestelyistä (VT21). Mahdollinen tuleva näkyvyys yhteistyöaihio kunnan osalta. Kunnan antama lausunto Aralle asuntotuotantoprojektiin. Huhtikuun kokousaikataulut valtuuston osalta 15.4  ja  29.4.  Kunnanhallitus 22.4.
  • Koulunuorisotyöntekijä-harrastuskoordinaattorin tehtävän vakinaistaminen hyväksyttiin 1.8 alkaen vakituiseksi toimeksi.

 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Muonion kunnan verkkosivuilla.

https://muonio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_2532024

Kokouksen pöytäkirja ilmestyy 2.4.2024

Takaisin