Uutiset

Ajankohtaista

Aluehallituksen kokoustiedote: Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia hankintoja - Muuten investointisuunnitelma on niukka

syys 22. 2022 09:44 | Uutinen

Lapin aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan investointisuunnitelmaesityksestä, joka menee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Suunnitelma koskee vuosia 2023-2026. Valtuuston päätöksen jälkeen suunnitelma menee ministeriöiden hyväksyttäväksi.

Suunnitelmassa etusijalla ovat kuntien ja kuntayhtymien jo aiemmin aloittamat hankinnat, joiden keskeyttämisestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Investointisuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn talousarviokehykseen, jonka mukaan hyvinvointialue tavoittelee nollatulosta, eli että ensivuoden tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Esimerkiksi Lapin keskussairaalan laajennuksen toinen vaihe ei ole mukana tämänhetkisessä suunnitelmassa. 

Ensi vuoden suurimmat investoinnit

  • Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe, 26 miljoonaa
  • sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat hyödykkeet, 7 miljoonaa
  • Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa
  • sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
  • pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
  • muut sote-palvelujen tilamuutokset ja perusparannukset, 3 miljoonaa
  • lääkintälaitteet, 2 miljoonaa
  • ambulanssit, 1 miljoona
  • Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000 euroa 

Lisäksi hyvinvointialueen tytäryhtiö Rovaniemen Keskuspesula Oy investoi uuteen hiilineutraaliin pesularakennukseen ja -tekniikkaan 8 miljoonaa.

Kaikista nyt suunnitelluista investoinneista tehdään myöhemmin vielä erikseen päätökset.

Tulevia investointisuunnitelmia varten tehdään selvitys lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toiminnasta ja tilatarpeista.

Sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan poikkeusluvat ovat haussa

Lapin aluehallitus pyytää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä selvitykset synnytystoiminnan jatkamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Lapin sairaanhoitopiirille synnytystoiminnan poikkeusluvan tämän vuoden loppuun saakka ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Synnytystoimintaan tarvitaan poikkeuslupa, kun synnytyksiä on vähemmän kuin tuhat vuodessa.

Aluehallitus päättää uusien lupien hakemisesta, kun se on saanut sairaanhoitopiirien selvitykset. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaation rakentaminen jatkuu

Aluehallitus perusti sosiaalipalveluihin 21 palvelupäällikön ja neljä päällikön virkaa.

Terveyspalveluihin perustettiin neljä ylilääkärin ja neljä ylihoitajan virkaa sekä palvelujohtajan ja ensihoidon johtajan virat.
Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.

Muita päätöksiä:

Käynnistetään kilpailutus hengityshalvauspotilaiden ympärivuorokautisesta hoitopalvelusta. Sopimus koskisi vuosia 2023-2025, ja siinä olisi kaksi optiovuotta. Palvelua tarvitsee hyvinvointialueella muutama henkilö, ja hoito on tuotettu aiemminkin ostopalveluna.

Haetaan valtionvarainministeriön lisätalousarviosta lisärahoitusta tämän ja ensi vuoden ICT-valmistelun kustannuksiin. 

 

  

Lisätietoja:   

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

     

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

Takaisin