Uutiset

Ajankohtaista

Kokoontumisrajoituksiin muutoksia Lapin alueella

helmi 07. 2022 13:21 | Uutinen

Lapin aluehallintovirasto on päättänyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksista Lapissa 5.2. alkaen. Tapahtumia järjestettäessä on ehkäistävä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä sekä laadittava suunnitelma tilaisuuden terveysturvallisuudesta.

Annettu päätös mahdollistaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen, jos toimija on järjestänyt toimintansa tiloissa siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Riskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi

  • saapumalla tilaan terveenä
  • edellyttämällä kasvomaskin käyttöä
  • tehostamalla ilmanvaihtoa
  • rajoittamalla asiakasmäärää
  • porrastamalla kävijöiden osallistumista
  • osoittamalla osallistujille paikat sekä
  • sijoittelemalla paikat aiempaa väljemmin. 

Tartuntatautilain 58 d pykälän mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Näiden osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Asiakasmäärästä riippumatta päätös koskee urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja.

Päätös on voimassa 5.2.-28.2.2022. Päätöksellä on kumottu aikaisemmin asetettu kielto yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä. 

Lue lisää määräyksestä.

Takaisin