Uutiset

Ajankohtaista

Koronatiedote 27.1.2021

tammi 27. 2021 10:30 | Uutinen

Lapin sairaanhoitopiiri on koronaepidemian perusvaiheessa ja tilanne on Muonion kunnassa pysynyt hyvin hallinnassa. Valtakunnallisesti tilanne on kuitenkin heikompi, muuntovirus on rantautunut myös Suomeen ja koronarokotusten toimituksessa on ilmaantunut odottamattomia viivästyksiä koko maassa. Suomen hallitus ja terveysviranomaiset ovat tällä viikolla tehneet päivityksiä koronarajoituksiin, -suosituksiin sekä hybridistrategiaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraamme jatkuvasti tilannetta ja päivitämme ohjeita sen mukaan, mitä viranomaiset päättävät.

Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitys

Hybridistrategian toimintasuunnitelmaan täydennetään kolme uutta toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. Suunnitelma on laadittu ajalle tammi-toukokuu 2021, ja sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää. Tällä hetkellä Suomessa ollaan tasolla 1.

Toimintasuunnitelman uudet toimenpidekokonaisuudet:

Taso 1. Kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisinä käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassa olevien rajoitustoimien on pysyttävä vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta on voitu arvioida. 

Taso 2. Epidemian nopean kiihtymisen tai virusmuunnoksen leviämisen uhan perusteella otetaan käyttöön leviämisvaiheen suositukset ja ohjeet. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueet ottamaan toimet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella. Ne otetaan käyttöön, mikäli virusmuunnos lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia.  Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti myös mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittävät tarkennetut kriteerit sellaiselle ryhmäharrastustoiminnalle, joka on tasolla 2 keskeytettävä. Samalla tulee tehdä lapsia ja nuoria tukevia ennakoivia toimia, jotta lasten ja nuorten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haittoja voidaan minimoida. 

Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa. 

Taso 3. Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto edellisten toimenpiteiden lisäksi. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja sitä voidaan perustella vain, jos kaikki edelliset toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan, tai se on välttämätön väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Lapin sairaanhoitopiirin alueella yli 50 hengen tilaisuudet on kielletty 28.2.2021 asti. Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa tammikuun loppuun rajoitusta, joka kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 50 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Tapahtumaan/ tilaisuuteen ei saa tulla sairaana, pidetään 2 metrin turvaväli, kasvomaskin käyttösuositus, vältetään jonojen ja ruuhkien syntymistä, järjestäjä ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Yksityiset tapahtumien järjestäjät, yhdistykset:  kysy lisäohjeita Lapin Aluehallintovirastolta koronainfo@avi.fi .

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö suosittelee, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä määräaikana 25.1.2021 – 21.2.2021. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

Matkustaminen ja rajavalvonta

Rajanylitysten määrää halutaan laskea mahdollisimman alhaiseksi 30 päivän ajaksi ja kaikki matkustajat ohjata koronatestiin. Rajoitukset ovat voimassa 27.1.- 25.2.2021.

 • Pohjois-Suomen rajayhteisöjen erivapaudet lakkautetaan eli vapaa oikeus asioida naapurimaassa loppuu.
 • Ulkomailta Suomeen saa matkustaa vain puoliso, seurustelukumppani, lapsi, vanhemmat tai isovanhemmat.
 • Lapissa rajanylityspisteiden aukioloaikoihin voi tulla rajoituksia. Seuraa ajankohtaista tilannetta Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.
 • Työmatkaliikenne on sallittu ainoastaan niiden alojen osalta, jotka ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä, kuten sairaanhoito ja pelastustyö. Maan rajat voivat ylittää myös tietyt, kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän tekijät. Rajan ylittämiseen vaaditaan työnantajan täyttämä lomake. TEM päivitti listan yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisitä ammateista. Olethan yhteydessä työnantajaasi, mikäli tarvitset työnantajan luvan rajan ylittämiseen työtehtävien hoitamiseksi.

Ulkomailta tulijoille suositellaan 14 vrk mittaista omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää kahdella vapaaehtoisella testillä. Lue lisää omaehtoisesta karanteenista THL:n verkkosivuilta.

Ohje korona-virustesteistä rajanylityspaikoilla Enontekiön ja Muonion alueella 27.1.2021 alkaen

Rajan ylittäneet ohjataan välittömään Covid-19 testiin jollei tällä ole esittää alle 7 vrk vanhaa, Suomessa tehtyä negatiivista testitulosta (Covid-19 Ag tai PCR). Ohjeistusta täydennetään valmistelujen edetessä.

Enontekiön ja Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Auki: 8.00-16.00, pe 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11. Auki: 16.00 – 08.00, pe 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Auki: 9.00 – 17.00, Hetta Koronapuhelin + 358 40 654 5660
 • Hetta, terveysasema. Kuntokatu 2. Auki: 8.00 – 10.30, p. + 358 40 714 2851
 • Kilpisjärvi, osoitetiedot täydennetään. Auki: 8.00 - 20.00, p. täydennetään
 • Karesuvanto, osoitetiedot täydennetään. Auki: 8.00 – 16.00, p.+358 40 559 1411 
 • Jos listalla oleva toimipiste ei ole toiminnassa, ota yhteys Muonion päivystykseen.

Ensisijainen tutkimus on Covid-19 antigeeni-pikatesti. Positiivinen tulos varmennetaan erikseen otettavalla PCR näytteellä. Positiivinen tulos tarkoittaa viruksen kantajuutta ja tarvittavat päätökset eristyksen ja mahdollisten karanteenien osalta tehdään tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Lisätietoa: Teemu Taulavuori, tartuntaudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi

Lapin rajavartiolaitoksen ohje rajan ylittämiseen, kun kyseessä on porotalouteen liittyvien tehtävien hoito

Lapin rajavartiostoon on tullut kyselyitä liittyen Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välisten rajojen ylittämiseen muualta kuin rajanylityspaikoilta poroelinkeinon harjoittamiseen liittyen. Sisärajavalvonnan toimeenpanon jälkeen edellä mainittujen rajojen ylittäminen muualta kuin rajanylityspaikoilta on luvanvaraista. Rajavartiolaitos voi Rajavartiolain 13§ mukaisesti myöntää rajanylitysluvan varsinaisten rajanylityspaikkojen ulkopuoliselta alueelta tapahtuviin rajanylityksiin. Rajanylitysluvan antaa alueellinen rajavartioviranomainen, joka Lapin alueella on Lapin rajavartiosto. Rajanylityslupa annetaan, jos siihen on painava syy eikä menettelystä aiheudu vaaraa rajaturvallisuuden ylläpitämiselle.

Lupaa haetaan kirjallisesti toimittamalla hakemuksen osoitteeseen rajatoimisto.lr@raja.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus-, osoite- ja yhteystiedot sekä syntymäaika;
 • maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka;
 • maahantulon tai maastalähdön tarkoitus.

Lisätietoja asiasta antaa Lapin rajavartioston esikunta: Majuri Pekka Ravela, puhelin 029 542 5012, Lapin rajavartioston Johtokeskus, puhelin 0295 412 510

 

Jotta koronatilanne pysyy jatkossakin Muoniossa hillittynä, on tärkeää noudattaa seuraavia toimintatapoja:

 • pitää huolta riittävien kahden metrin turvavälien pitämisestä,
 • tehokkaasta käsien pesusta, käsien desinfioinnista, yskimishygieniasta
 • ja maskin käytöstä. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa turvavälejä ei pystytä noudattamaan sekä lähikontakteissa riskiryhmään kuuluvien kanssa. THL suosittelee kasvomaskin käyttöä vastedes 12 vuotta täyttäneille. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Lappi on epidemian perusvaiheessa.
 • Koronavilkku -sovelluksen lataaminen on suositeltavaa.
 • Seuraa maakunnan ajankohtaista koronatilannetta esimerkiksi www.koronaturvallinenlappi.fi/koronasaa -sivustolta.
 • On myös tärkeää muistaa, että liikutaan ja asioidaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä, ainoastaan täysin terveenä.
 • THL: Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee 10 vuorokaudesta 14 vuorokauteen.

Koronatestiin tulee hakeutua hyvin matalalla kynnyksellä lievistäkin oireista. Jos testiin hakeutuminen tulee kyseeseen, ota yhteys terveydenhuoltoon:

 • ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 - 14 p. 040 662 4565  
 • arkisin klo 16 jälkeen (pe klo 14 jälkeen), viikonloppuisin ja juhlapyhien aattoina p. 040 714 2845

Muoniossa näytteenotto on arkiaikana Ojustien toimipisteessä (Lappian tilat) ja päivystysajalla Hyvinvointikeskus, Pirkantie 11.  Sisäänkäynti A2. Muoniossa on käytössä pikatestit, joten testituloksen saa tietää hyvin nopeasti. Terveydenhuollossa ollaan pysyvästi valmiina tekemään tarvittavat eristys- ja karanteenipäätökset ja jäljittämään altistuneet joka päivä.

Takaisin