Uutiset

Ajankohtaista

Kunnanhallituksen, elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan kokousten päätökset

Muonion kunnantalo

huhti 01. 2022 08:46 | Uutinen

Tällä viikolla kunnanhallitus, elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta kokoontuivat päätösten äärelle. Ohessa tiivistelmä keskeisistä kokouksessa tehdyistä päätöksistä.

Kunnanhallitus 30.3.2022

 • Kunnanhallitus päätti hyväksyä päämaanvedenottamon rakentamisen kunnan omana työnä elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti. Tarkoituksena on ostaa projektinjohtopalveluita aiempaa kokemusta omaavilta tahoilta sekä siirtää vesilaitosasentaja työskentelemään hankkeelle kokopäiväisesti ja näin taata oman organisaation perehtyminen laitoksen toimintaan. Ostopalveluja käytetään mm. maanrakennus- ja rakennustyöiden osalta.
 • Kunnanhallitus päätti asettaa Äkäskeron ranta-asemakaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi nähtäville. Lausuntopyyntö ehdotuksesta toimitetaan Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Tornionlaakson museolle ja Lapin pelastuslaitokselle.
 • Kunnanhallitus päätti valita Henri Muotkan hyvinvointijohtajan määräaikaiseen virkaan vuoden 2022 loppuun saakka.
 • Kunnanhallitus päätti ehdottaa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviä kunniamerkkejä myönnettäväksi kahdelle muoniolaiselle luottamushenkilölle, joiden nimet julkistetaan mikäli heille myönnetään kunniamerkit.
 • Kunnanhallitus hyväksyi maanvuokrasopimuksen lintutornin alueesta. Muonion lapset ja nuoret ry on hakenut Leader-rahoitusta hankkeeseen, jolla kunnostetaan Putaanrannalla sijaitseva lintutorni (Puhtaanrannantie 22). Hankkeen toteuttaminen edellyttää vähintään 10 vuoden maanvuokrasopimusta alueesta, jolla kunnostettava kohde sijaitsee.
 • Lisäksi kunnanhallitus myönsi Suomen Kalakirjasto ry:lle avustusta 1273,79 euroa kiinteistöveron maksamista varten.

Seuraava kunnanhallituksen kokous on 13.4.2022.

Elinvoimalautakunta 29.3.2022

 • Elinvoimalautakunta päätti avata avustushaun muoniolaisille yhdistyksille/järjestöille/yhteisöille Muoniossa tapahtuvien elinvoimaisuutta edistävien kesätapahtumien järjestämisen avustamiseksi. Avustusta voi hakea 15.4. - 15.5.2022 välillä tapahtumille, jotka järjestetään 1.5. - 31.10.2022 välisenä aikana. Avustushakuun varattiin yhteensä 3 500 euroa, joka jaetaan kriteerit täyttävien hakijoiden kesken harkinnanvaraisin summin. Elinvoimalautakunta suorittaa tuen jakamisen ja myöntää avustukset.
 • Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että yläkoulun urheilukentän rakentaminen siirretään vuosille 2024 (680 000 eur) ja 2025 (600 000 eur). Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että mahdollisuus saada avustusta olisi parempi, mikäli hankkeen toteutusaikataulu siirrettäisiin vuosille 2024 ja 2025.
 • Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä Oy Lingin Ab:n tarjouksen päämaan vedenottamon alkalointilaitoksen toimittamisesta, mikäli kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen vedenottamon rakentamisesta omana työnä.
 • Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä Slatek Oy:n tarjouksen päämaan vedenottamon sähkö- ja automaatiourakasta, mikäli kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen vedenottamon rakentamisesta omana työnä.

Seuraava elinvoimalautakunnan kokous on 26.4.2022.

Sivistyslautakunta 29.3.2022

 • Sivistyslautakunta päätti, että perusopetuksen rehtorin viransijaisena toimii perusopetuksen ja lukion biologian ja maantiedon tuntiopettaja ajalla 30.3.-12.6.2022 ja 1.8.-31.12.2022. Kesäaikana tehtävää hoitaa omien tehtäviensä ohella vt. sivistysjohtaja.
 • Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että loppuvuoden kokoukset ovat pääsääntöisesti kuun viimeisenä keskiviikkona klo 18.00:  25.5., 15.6., 31.8., 28.9., 26.10. ja 30.11. Muutokset ovat mahdollisia.

Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pääset tästä.

Takaisin