Uutiset

Ajankohtaista

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset

huhti 14. 2022 09:07 | Uutinen

Kunnanhallitus kokoontui 13.4.2022. Ohessa tiivistelmä keskeisistä kokouksessa tehdyistä päätöksistä. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen, esityslistaan ja kokouksen asioihin voi tutustua tästä.

Tilinpäätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 tuloksesta, 1 226 769 euroa, kirjataan poistoeron vähennykset 29 548 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 256 314 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

- Tilikauden ylijäämä koostuu ennakoitua paremmista verotuloista sekä perustyerveydenhuoltoon saaduista koronatuista ja Lapin sairaanhoitopiirin ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille, tiivistää kunnan talouspäällikkö Merja Hietala.

Kaavoitus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle:

  • Kukaslompolovaaran asemakaavan kaavoituksen käynnistämissopimuksen,
  • Kemiläisenvaaran asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen sekä
  • Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan hyväksymistä.

Kunnanjohtajan virkavapaan keskeytys ja vuosiloma

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäen hakemuksen mukaisesti hänen virkavapaansa keskeytyksen 1.6.-30.6.2022 väliselle ajalle. Lisäksi hänelle myönnettiin vuosiloma ajalle 23.8.-31.8.2022 hakemuksensa mukaisesti. Hallinto- ja talouspalveluissa on henkilöstöpoissaoloja, johtoryhmässä muutoksia ja tilanteen tueksi kunnanjohtajan virkavapaan keskeyttäminen määräajaksi on perusteltua.

Kuntasitoumuspyyntö hankkeeseen ikääntyneiden asumisen kehittämiseen Lapin hyvinvointialueella

Kunnanhallitus päätti, että Muonion kunta hyväksyy yhteistyö- ja sitoutumispyynnön osallistumisesta ikääntyneiden asumisen kehittämistä Lapin hyvinvointialueella koskevaan hankkeeseen. Hankkeessa luodaan suunnitelma ikäihmisten asumiseen Lapin hyvinvointialueelle sekä kuntiin. Suunnitelma huomioi asumispalvelujen keventämisen muuntuvilla välimuotoisilla asumisen ratkaisuilla sekä ikä- ja muistiystävällisyyden. Hankkeessa tehdään selvitystyö ikäihmisten asumisen nykytilasta Lapin kunnissa, prosessikuvausehdotus hyvinvointialueen ja kuntien välisestä yhteistyöstä ikääntyvien asumisen suunnittelussa sekä hyvinvointialueen yleisopas ikääntyvien asumisen mahdollisuuksista.

Seuraava kunnanhallituksen kokous on 16.5.2022.

Lisätiedot:

vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko, katri.rantakokko@muonio.fi , 040 185 5454

Takaisin