Uutiset

Ajankohtaista

Lapin aluehallintovirasto jatkaa kuukaudella päätöstä tilojen terveysturvallisesta käytöstä.

maalis 29. 2022 13:34 | Uutinen

Koronatautitilanne jatkuu vaikeana Lapissa ja sairaalahoidossa on edelleen paljon koronapotilaita. Lapin aluehallintovirasto jatkaa kuukaudella päätöstä tilojen terveysturvallisesta käytöstä. Määräys on voimassa 1.4.–30.4.2022.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien
sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.


Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla
toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätös velvoittaa järjestämään toiminnan erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä esimerkiksi

 • edellyttämällä kasvomaskin käyttöä
 • tehostamalla ilmanvaihtoa
 • rajoittamalla asiakasmäärää
 • porrastamalla kävijöiden osallistumista tai
 • sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimijan on tehtävä kirjallinen suunnitelman siitä, millä toimilla se estää lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä nähtävillä.


Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa
tarkoitettuja tiloja ovat:

 1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
 2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana; LAAVI/470/2022 3 (26)
 3. tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua
liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

 

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan LAAVI/470/2022 4 (26) vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai
perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.


Lue lisää tästä.

Takaisin