Uutiset

Ajankohtaista

Lapin aluehallintoviraston määräys koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärien rajoittamista ajalla 3.5.-31.5.2021

touko 03. 2021 09:32 | Uutinen

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.


Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan 3.5.2021 alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen että:

  • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
  • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja
  • yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 3.5.–31.5.2021.


Tämä määräys kumoaa 8.4.2021 annetun tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen (LAAVI/535/2021).

Takaisin