Uutiset

Ajankohtaista

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.4. kokouksesta

huhti 20. 2023 08:45 | Uutinen

Lapin hyvinvointialue vastustaa edelleen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamista

Lapin hyvinvointialue on tehnyt tammikuussa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suunnitelmasta alentaa peruspääomaansa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri siirrettiin vuodenvaihteessa varoineen, velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tilaisuuden kertoa näkemyksensä peruspääoman alentamissuunnitelmista. 

Aluehallitus vaatii vastaselityksessään, että pääoman alentamispäätös kumotaan ja että hallinto-oikeus käsittelee asian kiireellisenä. Aluehallitus vetoaa siihen, että kuntayhtymän peruspääoman alentaminen hetkeä ennen sen liittämistä hyvinvointialueeseen on taloudelliselta merkitykseltään suuri hyvinvointialuetta sitova päätös. Aluehallituksen mielestä hyvinvointialueiden voimaanpanolaki rajoittaa sairaanhoitopiiriä suurten ja sitovien päätösten tekemisessä. 

Aluehallituksen mukaan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentaminen tarkoittaisi sitä, että hyvinvointialue joutuisi maksamaan kunnille niiden sijoittamat 11,5 miljoonaa euroa, vaikka siirtyneen kuntayhtymän taloudellinen tilanne ei sitä mahdollista.

Lapin hyvinvointialue hakee valtionavustusta saamenkielisten palvelujen kehittämiseen

Lapin hyvinvointialue hakee saamen kielilain mukaista valtionavustusta vuodelle 2023 yhteensä 220 000 euroa. Valtionavustuksella tuetaan saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi käännös- ja tulkkauskuluihin, tiedottamiseen sekä koulutuksen ja kieliopintojen aikaisiin sijaiskustannuksiin. 

Saamen kielilain mukaan Lapin hyvinvointialueen työntekijöille voidaan myöntää palkallista vapaata saamen kielen opiskelua varten, jos työntekijä tarvitsee työssään saamen kieltä. Työntekijän palvelussuhteen on täytynyt kestää vähintään vuoden. Haetusta valtionavustuksesta 200 000 euroa käytettäisiin työntekijöiden kieliopintojen sijaiskustannuksiin. 

Haetusta valtionavustuksesta käytettäisiin 20 000 euroa saamen kielien käännös- ja tulkkauskuluihin.

Muita päätöksiä

  • Aluehallitus hyväksyi vanhusneuvoston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritellään vanhusneuvoston tehtävät, toimenkuva, kokoonpano, toimikausi, kokouskäytännöt ja palkkiot.
  • Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin sairaanhoitopiirin vuoden 2022 henkilöstökertomuksen ja saattaa sen aluevaltuuston tietoon.
  • Päätettiin solmia tiloja koskevia vuokrasopimuksia Inarin, Kemin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Ranuan, Rovaniemen, Savukosken, Simon ja Sodankylän kuntien sekä PelSavu kuntayhtymän kanssa.
  • Hyväksyttiin hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Toimintaohjeessa määritetään sisäisen tarkastuksen tarkoitus ja tehtävä, toimivalta, vastuu, asema ja tietojensaantioikeus sekä suunnittelun, toiminnan ja raportoinnin menettelytavat.
  • Kotihoidon palvelusetelin sääntökirjaan tehtiin tarkennuksia, jotka koskevat palvelun laskuttamista asiakkailta. Palvelu tulee laskuttaa toteutuneen asiakkaan luona tehdyn työn mukaan. Koko kuukauden yhteenlaskettu työtuntimäärä voidaan pyöristää 15 minuutin tarkkuudella laskutusjärjestelmässä. Muutos tulee voimaan kesäkuun alusta alkaen. 
  • Aluehallitus päätti perustaa seitsemän sairauksien ehkäisyn ja hoidon koordinaattorin toimea. Koordinaattorien keskeisiä tehtäviä ovat palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen, kehittäminen, tiedontuotanto, integraation edistäminen, palvelukuvausten ja muun dokumentaation ylläpitäminen, sovittujen toimintamallien käyttöönoton tuki ja seuranta. Toimet täytetään ensisijaisesti sijoittamalla nykyistä henkilöstöä uusiin tehtäviin. Tarvittaessa tehtäviä voidaan laittaa julkiseen hakuun. 
  • Aluehallituksen loppukevään kokousaikataulua muutettiin. 

Lisätietoja:
aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Antti Kaarlela, antti.kaarlela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Takaisin