Uutiset

Ajankohtaista

Lapin aluevaltuuston kokouksen 31.8.2022 päätöstiedotteet

syys 01. 2022 13:15 | Uutinen

Valtuustoryhmille määräraha muun muassa lappilaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen

Hyvinvointialue tukee kaikkia valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuustoryhmän valtuutettu. Tuella valtuustoryhmät voivat tehostaa sisäistä toimintaansa sekä edistää lappilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiasta päätti Lapin aluevaltuusto elokuun kokouksessaan.

 

Mahdollisuus valtuustoryhmien tukemiseen on kirjattu hyvinvointialuelakiin, ja aluevaltuusto on jo keväällä päättänyt, että tukea tullaan myöntämään. Nyt aluevaltuusto tarkensi tuen määrää ja käyttöohjeita.

Aluehallitus esitti tuen maksimimääräksi 5000 euroa vuodessa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmä esitti Lapin Sitoutumattomien kannattamana, että tuen maksimimäärä olisi vain 2500 euroa per valtuutettu. Äänestyksessä äänet jakaantuivat 47-12, ja summaksi vahvistui 5000 euroa. Summa on maksimimäärä, ja valtuusto vahvistaa määrärahan erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä. 

Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea omaan sisäiseen toimintaansa kuten sihteerin palkkaan, kokoustiloihin, työvälineisiin, matka- ja puhelinkuluihin sekä valtuustotyötä tukeviin koulutuksiin. Lappilaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kuluja voivat olla esimerkiksi asukkaille järjestettävien avointen tilaisuuksien kustannukset. Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea myös ilmoitus- ja viestintäkuluihin, jos viestintä liittyy hyvinvointialueen toimintaan. Tukea ei kuitenkaan saa käyttää vaalikampanjointiin.

Kunkin valtuustoryhmän täytyy hakea tukea erikseen aluehallitukselta ja samalla eritellä tuen käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Jotta voi saada tukea seuraavana vuonna, täytyy toimittaa selvitys ja kuitit varojen käytöstä. Jos tukea jää käyttämättä, sitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle, vaan ryhmän tulee palauttaa ylimääräiset rahat. Jos ryhmä käyttää tukea muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin, hyvinvointialue voi periä tuen takaisin. Vaalivuosina, kun valtuustokausi ei ole koko vuoden mittainen, tuen määrä on pienempi.

Lapin hyvinvointialueella on lain mukaan 59 valtuutettua, joten tuen maksimimäärä voi olla yhteensä 295 000 euroa per vuosi.

Tuen maksimimäärä valtuustoryhmittäin

  • Keskusta, 21 jäsentä, 105 000 euroa
  • SDP, 9 jäsentä, 45 000 euroa
  • Kokoomus ja Kristillisdemokraatit, 9 jäsentä, 45 000 euroa
  • Vasemmistoliitto, 8 jäsentä, 40 000 euroa
  • Perussuomalaiset, 7 jäsentä, 35 000 euroa
  • Lapin Sitoutumattomat, 3 jäsentä, 15 000 euroa
  • Vihreä liitto, 2 jäsentä, 10 000 euroa

 

Aluevaltuusto hyväksyi NordLab-hyvinvointiyhtymän perustamisen

Pohjoisten hyvinvointialueiden laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät jo aiemminkin palveluja tuottaneelta liikelaitoskuntayhtymä NordLabilta uuteen NordLab hyvinvointiyhtymään vuoden 2023 alusta. Hyvinvointiyhtymän perussopimus tulee voimaan syksyllä 2023.

Laboratoriopalvelujen tuottamisen lisäksi Nordlab huolehtii alan tutkimuksesta ja opetuksesta hyvinvointialueilla. 

 

Tarkennuksia luottamushenkilöiden palkkioihin ja tarkastuslautakunnan toimintaan

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esittämät lisäykset ja täsmennykset hallintosääntöön. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiseen liittyvä päätös syntyi yksimielisesti, mutta luottamushenkilöiden palkkioista valtuusto äänesti.

Valtuusto päätti äänin 49-10, että luottamushenkilöiden palkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna neljä tuntia ylittävältä kokousajalta. Äänestyksessä vähemmän ääniä sai Reijo Viitalan (Vas.) esittämä ja Piia Kilpeläinen-Tuoman (Vas.) kannattama esitys, että korotus olisi vain 30 prosenttia ja vasta viiden tunnin jälkeen.

Koulutuksista, perehdytystilaisuuksista, seminaareista, valtuustoinfoista ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan puolet kokouspalkkiosta per päivä. Tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio ilman korotuksia.

Hallintosääntöä täydennetään edelleen tämän vuoden aikana. Voimassa oleva hallintosääntö on nähtävissä osoitteessa https://lapha.fi/paatoksenteko/.  

 

Lisäksi aluevaltuuston kokouksessa käsiteltiin:

Lapin aluevaltuusto päätti antaa eron aluevaltuuston varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtävistä Hanne-Mari Seppälälle (SDP). Hänen tilalleen pelastus- ja valmiuslautakuntaan valittiin Sari Honkanen.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen liittyvän aluehallituksen lausunnon viime vuoden toiminnasta.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on arvioinut hyvinvointialueen viime vuoden toimintaa ja todennut, että valmistelu on edennyt pääosin hyvin. Henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä, sillä monet valmistelijat eivät ole pystyneet irrottautumaan omista vanhoista tehtävistään suunnitellulla aikataululla ja laajuudella. Myös ICT-asiantuntijoiden rekrytoinnissa on ollut haasteita samoin kuin muillakin hyvinvointialueilla.

Tarkastuslautakunta ja aluehallitus pitävät tärkeänä, että valmisteluun varataan jatkossa riittävästi henkilöstöä. Viime vuoden valtionavustuksesta jäänyt 142 000 euroa voidaan käyttää tänä vuonna. 

Valittiin Lapin hyvinvointialueen tilintarkastajaksi tilikausille 2022 ja 2023 KPMG Oy Ab, ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen. 

  

Lisätietoja: 

aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi, 050 512 2663 

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

Takaisin