Uutiset

Ajankohtaista

Lapin kuntajohtajat: Yritystuet riittämättömät - väliinputoajat saatava kiinni

huhti 08. 2020 13:31 | Uutinen

Tiedote 8.4.2020 Lapin liitto

Lapin matkailu- ja palveluelinkeinot kohtaavat koronaviruksen aiheuttamat haasteet kovimmin.  Lisäksi Lapin yritysrakenne on hyvin mikroyrityspainotteinen. Tämä tulee huomioida yrityksille suunnattavien nopeiden elvytyspakettien sisällöissä sekä Lapin ELY-keskuksen ja kuntien resursseissa, vaativat Lapin kuntajohtajat. Saman huolen esittivät lappilaiset kuntapäättäjät, joita oli tiistaina 7. huhtikuuta yli sata henkilöä koolla etäyhteyksin Lapin liiton järjestämässä Päättäjänä poikkeusoloissa -verkkotapaamisessa.

Lapin yrittäjien ja Lapin kauppakamarin tekemien selvitysten mukaan koronakriisi aiheuttaa Lapissa mittavia lomautuksia eikä konkursseiltakaan tulla välttymään. Takana on usean vuoden kestänyt nousukausi, jossa kasvua on ollut kaikilla toimialoilla. Erityisen voimakasta kasvu on ollut matkailutoimialalla, jonne myös syntyi ennen koronavirusepidemiaa runsaasti uutta yritystoimintaa.

Hallituksen toimesta osoitetut tukimuodot ja niiden määrä eivät tavoita kaikkia ja suoran taloudellisen tuen tarve yrityksissä on suuri. Iso yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien määrä esimerkiksi matkailu- ja palvelualalla haastaa myös käyttöönotettuja tukimuotoja. Lapin kunnissa nähdään, että moni paikallinen yrittäjä jää tällä hetkellä ns. väliinputoajaksi ja akuutti kassakriisi voi ajaa yrityksiä nopeasti ajamaan alas liiketoimintaansa.

Lapin kunnat ovat huolissaan yritysten selviytymisestä ja muistuttavat sen aiheuttavan suuria vaikeuksia suoraan kuntatalouteen. Lapissa esimerkiksi kaupan ala tuottaa Utsjoen kunnassa 75 % liikevaihdosta ja nyt kauppa on seisahtunut täysin. Lähes kaikissa Lapin kunnissa matkailu on tänä päivänä merkittävä toimiala, joten sen äkkipäättyminen kesken parhaan sesongin näkyy Lapissa laajasti.

Koronakriisi on aiheuttanut jo nyt tälle vuodelle suunniteltujen yritysten investointien jäädyttämistä tai siirtämisen harkintaa. Rakennusala on merkittävä työllistäjä. Jottei tilanne entisestään pahene tulisi yritysten investointikynnystä alentaa väliaikaisilla verohelpotuksilla ja nostamalla väliaikaisesti jo myönnettyjen ja päätettävinä olevien investointitukien määrää. Lapissa yritysten investointitukien alueellisia ja muita rajoitteita tulisi väljentää.

Kunnille myönnettävät koronaperusteiset kansalliset investointiavustukset saisivat myös infra- ja muita hankkeita nopeasti liikkeelle.

Lapin kuntajohtajat muistuttavat, että kehysriihessä yritysten tukiin on kohdennettava rahoitusta riittävä määrä. Tämänhetkiset päätökset ovat riittämättömät. Lisäksi on huomioitava kaiken kokoisten yritysten tukien kattavuus. Kunnille on myös kohdennettava tukea, jotta saumaton yhteistyö Lapin ELY-keskuksen kanssa mahdollistuu ja yritysten tukitarpeet voidaan käsitellä nopeasti.

 

Lisätietoja:

Lapin kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja,

Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, p. 0400 393 987

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200

Takaisin