Uutiset

Ajankohtaista

Lapin kuntajohtajien kannanotto: Ruotsin raja kiinni muulta kuin kriittiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta

huhti 06. 2020 08:19 | Uutinen

Suomi ja Ruotsi ovat valinneet koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin erilaisen strategian. Maiden erilaisilla epidemiaa hidastavilla toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti Lapin maakunnassa. Lapilla on Ruotsin kanssa yhteistä maarajaa yli 600 km ja sadat ihmiset käyvät töissä yli rajan päivittäin. Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntaliitto ovat huolissaan Ruotsissa työssäkäyvän henkilöstön turvallisuudesta. Kuntajohtajat vaativat Ruotsin rajan sulkemista kaikelta muulta henkilöliikenteeltä paitsi kriittisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Tavaraliikenne voi jatkua normaalisti.


Tämänhetkinen Ruotsin rajan yli sallittu työmatkaliikenne muodostaa koronavirusepidemian aikana Lapin kannalta vakavan riskin. Lupa valtionrajan ylittämiseen tulee olla vain työmatkaan kotoa työpaikalle. Työssään rajaa ylittävän kriittisen sote-henkilöstön tulee pysyä Suomessa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa. Ruotsissa työssäkäyvän kriittisen sote-henkilöstön osalta tulee myös huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta ja suojauksesta heidän oman turvallisuutensa vuoksi. Näin minimoidaan koronaviruksen leviämisriskiä pohjoisessa.

Rajan sulkeminen kaikelta muulta työmatkaliikenteeltä tarkoittaa tietenkin töiden keskeytymistä sadoilta muiden alojen työntekijöiltä. Tässä poikkeustilanteessa valtion tulee varmistaa myös näiden työntekijöiden ansioturva ja korvata yrittäjien tulonmenetykset.

Pohjoisen avoin, arktinen raja ja vahva rajayhteistyö jatkuu entistä tiiviimmin poikkeusolojen jälkeen, uskovat Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntajohtaja.

Nyt keskitytään pohjoisen ihmisiin ja turvallisuuteen.

Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200
Yhteysjohtaja Mervi Nikander, p. 050444 5606

Kannanotto

Takaisin