Uutiset

Ajankohtaista

Lapissa jokien tulvahuiput on saavutettu

Lapissa jokien tulvahuiput on saavutettu

touko 22. 2024 14:47 | Uutinen

Lapin vesistöissä Tornionjoen alaosaa lukuun ottamatta kaikilla havaintoasemilla vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun. Tulva on parhaillaan huipussaan Tornionjoen alimmalla osalla, mutta sielläkin tulva alkaa laskemaan lähipäivinä. Muonionjoella ja Tenojoella toinen tulvahuippu on mahdollinen kuun vaihteessa.

Muonionjoella vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta toinen tulvahuippu on mahdollinen kuun vaihteessa, kun tunturialueiden loput lumet sulavat. Muonionjoella Karesuvannossa vedenkorkeus voi nousta nyt saavutetun huipun korkeuteen tai sen yläpuolelle. Tornionjoella vedenkorkeuden lasku voi hidastua tai kääntyä nousuun Muonionjoen toisen tulvahuipun seurauksena. Tornionjoella toinen tulvahuippu jää kuitenkin selvästi ensimmäistä pienemmäksi.

Vältä liikkumista tulva-alueilla ja tulvivilla teillä

Viranomaiset kehottavat välttämään veden peittämällä tiellä ajamista ja tulva-alueella liikkumista. Sadevesi- ja viemärikaivojen kannet ovat saattaneet nousta paikoiltaan tai tien kantavuus on voinut heiketä. Lisäksi jo 15 cm korkea virtaava vesi voi kaataa aikuisen, ja 45–60 cm vesimassa puolestaan kelluttaa autoa.

Ota lisäksi huomioon vesistöjen tavanomaista suuremmat virtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista ja veneilystä aiheutuvat aallot voivat aiheuttaa haittaa mm. tilapäisille tulvasuojauksille.

Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä ja valmistaudu suojaamaan omaisuutesi tarpeen mukaan. Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 27.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tarvittaessa tiedote.

Takaisin