Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronatiedote 11.8.2020

elo 11. 2020 14:58 | Uutinen

Muoniossa koronatilanne on edelleen rauhallinen ja koronavirusepidemian torjumisessa on toistaiseksi onnistuttu hyvin. Kesälomat ja kesälomareissut alkavat pikkuhiljaa olla ohi ja paluu arkeen, töihin, oppilaitoksiin ja harrastuksiin on käynnissä. Nyt onkin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota suositusten ja ohjeiden noudattamiseen sekä päivittää varautumistoimia koronavirusepidemian torjumista vastaan. Koronatilanteen valtakunnallista ja kansainvälistä kehittymistä seurataan edelleen tiiviisti kunnan toimesta.

THL on lähiaikoina julkaisemassa älypuhelinsovelluksen, Koronavilkun, jonka avulla ihmiset voivat osallistua viruksen leviämisen estämiseen ja suojella terveyttään. Sovelluksen tavoitteena on nopeuttaa tartuntaketjujen katkaisemista.

Seuraathan kunnan koronatiedottamista verkkosivuilta osoitteessa www.muonio.fi/koronavirus !

Muutoksia rajaliikenteeseen liittyviin rajoituksiin 10.8.2020 alkaen

Valtioneuvosto on päättänyt 6.8. istunnossaan tehdä muutoksia rajaliikenteen valvontaan, koska koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten määrä on joissakin maissa kääntynyt kesän aikana nousuun.

Maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Sisärajaliikenteessä maahantulon rajoitusten purkamista voidaan toissijaisesti harkita niiden Schengen-maiden osalta, joissa on ilmennyt enintään 10 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Jo poistettuja rajoituksia voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos epidemiatilanne huononee merkittävästi.

Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Matkustettaessa on otettava huomioon myös kohdemaan omat mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville. Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 10.8. - 8.9. Rajoituksia voidaan muuttaa tarvittaessa jo aiemmin. Tilannetta arvioidaan hallituksen toimesta noin kahden viikon välein.

Sisärajaliikenne

Sisärajaliikenne on Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion välistä rajat ylittävää liikennettä. Muista kuin alla luetelluista valtioista hyväksytään ainoastaan välttämätön rajat ylittävä liikenne Suomeen: hyväksyttävät maahantuloperusteet ovat paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin alla oleviin maihin.

Sisärajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja:

 • Norjan,
 • Tanskan,
 • Islannin,
 • Viron, Latvian, Liettuan,
 • Italian,
 • Kreikan,
 • Liechtensteinin,
 • Maltan,
 • Saksan,
 • Slovakian ja
 • Unkarin välisestä liikenteestä. Näiden maiden ja Suomen välinen liikenne on rajoituksitta sallittua.

Ulkorajaliikenne

Ulkorajaliikenne on Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä rajat ylittävää liikennettä. Muista kuin alla luetelluista valtioista hyväksytään ainoastaan välttämätön rajat ylittävä liikenne Suomeen: sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin alla oleviin maihin.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja

 • Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Näiden maiden ja Suomen välinen liikenne on rajoituksitta sallittua.

Lisäksi sallitaan Suomen ja

 • Georgian,
 • Japanin,
 • Uuden-Seelannin,
 • Ruandan,
 • Etelä-Korean,
 • Thaimaan,
 • Tunisian ja
 • Uruguayn välinen ulkorajaliikenne näiden maiden asukkaiden osalta.

Ruotsin tautitilanne on viime viikkoina kehittynyt parempaan suuntaan. Jos tautitilanne sallii, sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä voidaan terveysviranomaisten suositukset huomioiden poistaa joko osittain tai kokonaan. Hallitus on käynyt läpi viranomaisten selvittämää rajoitusten purkamisen alueellista mallia. Selvitys ei kuitenkaan toistaiseksi johda toimenpiteisiin.

Karanteeniohje matkustamisen yhteydessä

Henkilön saapuessa Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Jos henkilö saapuu Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske. Omaehtoinen karanteeni suositus on voimassa, vaikka olisit jo saanut koronatestistä negatiivisen tuloksen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa maanantaina 10. elokuuta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoivat koronavirustestauksista lentokentillä ja rajanylityspaikoilla sekä uusista toimista, joilla viruksen leviämistä torjutaan. Riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan pakkokaranteeniin ja pakolliset testit otetaan käyttöön. Uudet toimet tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti. Tiedotamme tästä erikseen, kun käytännön ohjeistus ja aikataulu täsmentyy, tähän on hyvä kuitenkin jo valmistautua.

 

Koronaepidemian vaikutukset kunnan palveluihin

Sosiaalipalvelut

Tällä hetkellä Muoniossa on rauhallinen tilanne koronatartuntojen suhteen, mutta ohjeistukseen voi tulla muutoksia, mikäli koronatilanne kunnassamme muuttuu. Palvelutalojen asukkaiden vierailut voidaan esimerkiksi kieltää epidemiologisen tilanteen perusteella. Asukkaan voinnin äkillisesti huonontuessa ja saattohoitopotilaiden osalta vierailut pyritään mahdollistamaan tilanteesta riippumatta.

Vierailuohjeet Marjapaikan ja Ojusniityn asukkaiden läheisille:

 • vierailun ajankohta sovitaan henkilökunnan kanssa
 • vierailu voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas / asiakas käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtii käsihygieniasta ja noudattaa turvaväliä
 • vierailijoita saa olla kerrallaan enintään 5 / asukas
 • vierailun tulee tapahtua asukkaan omassa huoneessa tai erillisessä tilassa, missä ei ole muita asukkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa
 • vierailijoiden tulee huolehtia, etteivät he ole tekemisissä toisten asukkaiden ja vierailijoiden kanssa vierailun aikana
 • henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisessa
 • mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu
 • maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvontaa (esim. Ruotsi, Venäjä), saapuvat vieraat voivat vierailla sen jälkeen, kun ovat Suomeen tulon jälkeen olleet kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa

Asukkaiden vierailut hoivayksikön ulkopuolella

Asukas voi käydä ns. kotilomalla, kunhan kotilomalla huolehditaan siitä, että kaikki ovat terveitä, noudatetaan huolellista käsihygieniaa, käytetään suu-nenäsuojaa ja noudatetaan turvaväliä.

Jos asukas tapaa kotilomallaan ulkomailta saapuneita vieraita maista, joita sisä-tai ulkorajavalvonta koskee, hänen tulee hoivayksikköön palatessa olla kahden viikon karanteenissa omassa huoneessaan.

Päivähoitoasiakkaat ja vuorottelijat

Päivähoitoasiakkaat ja vuorottelijat voidaan sallia, jos hoitoon tuleva on elänyt kotona kontaktit minimoiden omassa perhepiirissä eikä karanteenia hoivayksikköön tullessa tarvita. Jos kotona on ollut vieraita etenkin ulkomailta rajavalvontaa koskevista maista kahden edeltävän viikon aikana, ja jos vuorottelu siitä huolimatta katsotaan välttämättömäksi, on karanteenia noudatettava vuorottelussa ollessa.

 

Varhaiskasvatus ja koulut

Varhaiskasvatus toimii normaalisti ja peruskoulu sekä lukio palaavat lähiopetukseen 12.8.2020. Lasten ja koululaisten huoltajia on tiedotettu Wilman ja Daisyn kautta käytännön järjestelyistä liittyen koronavirusepidemian torjumisen aiheuttamiin toimiin koulu- ja varhaiskasvatustyössä. Käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen mahdollistetaan ohjeistuksen mukaan, tilojen siivouksessa noudatetaan työterveyslaitoksen ohjeita, toimintoja porrastetaan ja tilaratkaisuja tehdään tarpeen mukaan, jotta tarpeettomia fyysisiä kontakteja voidaan välttää.

Koulun tiloja ei toistaiseksi anneta ulkopuolisten käyttöön koulupäivien aikana vaan tilat rauhoitetaan koulutyölle.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla oireisena

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion tyypillisiä oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu hoito- tai koulupäivän aikana, siirretään hänet erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka lapsi ei olisikaan vielä täysin oireeton. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata. Jos oireet eivät lääkityksestä huolimatta helpota, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata.

Ne lapset, joiden perussairaus aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille kuuluvat vaikean koronavirustaudin riskiryhmään. Lapsen hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen.

 

Muut kunnan palvelut

Virallinen etätyösuositus ei ole tällä hetkellä voimassa ja kunnanvirasto palvelee jälleen normaalisti ma – pe klo 8.30 – 15.30 osoitteessa Puthaanrannantie 5. Sähköistä asiointia tai asiointia ajanvarauksella suositellaan fyysisten kontaktien minimoimiseksi. Muonion kunnassa valmistellaan etätyösopimusta ja jatkossa etätyön määrä tulee todennäköisesti kasvamaan myös kunnan työntekijöiden toimesta.

Kunnan toimipisteisiin asennetaan lähiviikkojen aikana käsidesiautomaatteja, joita kehotetaan käyttämään asiointipisteillä asioitaessa. Virallista suojamaskisuositusta ei ole hallituksen toimesta vielä annettu, mutta kunnassa valmistaudutaan myös sellaisen varalle.

 

 

11.8.2020 Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Lisätietoja:

Muonion koronasivu

Rajavaltiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen 10.8.2020

THL ohjeet matkustamiseen 10.8.2020

Takaisin