Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronatiedote 17.3.2020

maalis 16. 2020 20:41 | Uutinen

Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille

Julkaistu 17.3.2020 klo 13:36

TIEDOTE

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Muonion kunta on päivittänyt ohjeistusta kunnan palveluiden järjestämiseksi hallituksen linjausten myötä. Näillä varotoimilla pyritään mm. turvaamaan sosiaali- ja terveyshenkilöstön ja muiden kriittisillä aloilla työskentelevien toimintakyky mahdollisesti kehittyvässä koronavirusepidemiassa, jolloin elintärkeiden palveluiden saatavuus korostuu entisestään.

 

Seuraavien kunnan tarjoamien palveluiden osalta alla olevat muutokset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 13.4.2020 asti:

 

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset

Hallitus: Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.        Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Muonio: Daisyn kautta kartoitetaan tämän päivän aikana lastenhoidon tarve. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

 

Hallitus: Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus, sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja, sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Muonio: Muoniossa ammattiopisto Lappia on jo siirtynyt etäopetukseen ma 16.3.2020. Työelämässä oppimassa olevat opiskelijat menevät työpaikoille, mikäli se työpaikalle sopii. Työpaikalla toimitaan työpaikan ohjeiden mukaan.

Lukio ja perusopetuksen luokkien 4 – 9 opettajat ohjeistavat lapset ja huoltajat tiistaina 17.3. etäopiskeluun.

Luokkien 1 - 3 sekä esiopetuksen osalta opetus järjestetään lapsille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.  Muiden oppilaiden osalta opetus siirtyy etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Huoltajia on pyydetty Wilman kautta ilmoittamaan lähiopetuksen tarve; käytännön järjestelyistä tiedotetaan tänään lisää Wilman kautta.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Ylioppilaskoeaikataulu:

ti 17.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 19.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

Oppilaiden vanhempia tiedotetaan koulujen toimenpiteistä jatkossa ja ensisijaisesti Wilman kautta, joten seuraathan Wilma-viestejä aktiivisesti!

Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia tiedotetaan Daisy:n kautta, joten ethän jätä yhtään viestiä lukematta.

 
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hallitus: Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Muonio: Tehostetun palveluasumisen yksiköissä Marjapaikassa ja Ojusniityssä asuvat henkilöt kuuluvat riskiryhmään ollessaan terveydentilaltaan heikoimmassa asemassa, jonka vuoksi vierailut ko. yksiköissä kielletään. Vierailukielto saattaa tuntua tiukalta, mutta sen tarkoitus on huolehtia siitä, että asukkaat, heidän läheisensä sekä työntekijät voivat olla rauhallisin mielin; asukkaita ja työntekijöitä pyritään suojelemaan virustartunnoilta.  Ikäihmisten läheisiä kehotetaan soittamaan vierailujen sijaan.

Ulkopuolisten vierailu hyvinvointikeskuksessa on kielletty.

Niin ikään asumispalveluyksikkö Karpalossa on vierailut kielletty. Monet Aspa- palveluiden asiakkaat kuuluvat infektiotautien riskiryhmään. Koronaviruksen ehkäisemiseksi kehotamme vierailevia ottamaan tämän huomioon ja kokonaan välttämään vierailuja asiakkaidemme luona ja Aspa-kotien yhteistiloissa. Vierailujen sijaan asukkaisiin voi olla yhteydessä puhelimitse. Tarvittaessa henkilökunta avustaa asiakkaita puheluiden vastaanottamisessa.

 

Hallitus: Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Muonio: Muonion kunta järjestää ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään. Kotipalvelun olemassa olevat asiakkaat kuuluvat jo näiden palveluiden piiriin. Sosiaalitoimi kartoittaa parasta aikaa haavoittuvassa asemassa olevien tuen tarvetta ja tekee järjestelyjä sen suhteen. Tiedotamme niistä erikseen.

Jos olet yli 70-vuotias tai muutoin kotikaranteenissa, eikä sinulla ole sosiaalista kontaktia asioiden hoitamiseen ja tiedät tarvitsevasi apua ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetuksiin, ole yhteydessä jo nyt vanhustyön ohjaajaan Pirkko Kuruun, p. 040 724 4025 tai kotipalvelun lähiesimieheen Katriina Sieppiin, p. 040 645 2110.

 

Hallitus: Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Muonio: Muonion terveyskeskuksessa on aloitettu varotoimenpiteet ja varautuminen hyvissä ajoin, joten lähtökohta koronavirustautiepidemian hoitamiseen on Muoniossa hyvä. Terveyskeskus on tehnyt varotoimenpiteitä koronaviruksen varalle ja lisännyt mm. sairaansijoja hengitysvaikeuksista kärsivien potilaiden hoitoon tavanomaisesta suuremmissa määrin. Henkilöstön riittävyyteen on myös hyvin varauduttu sisäisin järjestelyin yhteistyössä kunnan kanssa.

Näytteenotto tapahtuu paikallisesti Muoniossa. On hyvä varautua siihen, että näytteenotto voi tapahtua myös esimerkiksi parkkipaikoilla ja terveyskeskuksen piha-alueella. COVID-19-näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata. Näyte voidaan ottaa myös terveyskeskuksen piha-alueella. Jos potilaan tilanne edellyttää käyntiä terveyskeskuksessa, potilas tutkitaan erillisessä eristyshuoneessa. Karanteenin tullessa kyseeseen, pyritään se ensisijaisesti järjestämään altistuneen kodissa tai olinpaikassa. Karanteenin kesto on 2 viikkoa.  

Kiireetöntä hoitoa vaativia asiakkaita kehotetaan siirtämään jo varattu aika myöhempään ajankohtaan ja mikäli asiakkaalla on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita (vastaanotto, suun terveydenhuolto, neuvola, mielenterveystoimisto).

 

Vapaa-ajan toiminta

Hallitus: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Muonio: Muonion kunnan kaikki tapahtumat ja ei välttämättömät kokoontumiset/tilaisuudet on peruttu. Kaikki ryhmäharrastukset ovat tauolla (liikunta- ja kulttuuritoimi, kansalaisopisto, ikäihmisten toimintatuokiot ja jumpat). Kaikkia kunnan järjestämiä jo sovittuja retkiä ja ryhmämatkoja siirretään tai perutaan (ml. koululaisten retket).

 

Hallitus: Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Muonio: Nuorisotalo Tippala, Kyläpirtti, kunnan kuntosali ja liikuntasalit, kirjasto, omatoimikirjasto, toimintakeskus Naalo ja työpaja on suljettu. Valtuustosalia tai kunnan kokoustiloja ei myöskään varata ulkopuolisille esim. yhdistysten kokouksiin. Yhteispohjoismainen kirjastoauto ja nuorisotoimen Wauto-auto ei liikennöi, teatteriesitykset on peruttu.

Nuorisotoiminnassa resursseja suunnataan digitaaliseen nuorisotyöhön.

Kirjaston lainat voit uusia verkkosivujen kautta: https://lapinkirjasto.finna.fi/

Suosittelemme myös, että yksityisen, kolmannen sektorin toimijat ja uskonnolliset yhteisöt noudattavat samoja linjauksia.

 

Hallinto-osaston ja teknisen osaston palvelut, henkilöstöhallinto

Hallitus: Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Muonio: Muonion kunnan henkilöstöä on siirretty etätöihin mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtävät hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa käytetään etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia. Myös kunnanvirasto suljetaan toistaiseksi niin, että virastolla voi asioida vain ajanvarauksella, jos asiaa ei voi hoitaa sähköisesti ja asian hoitaminen on välttämätöntä.

Hallitus: Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Muonio: Tiedoksi.

 

Ihmisten liikkuminen ja matkustaminen

Hallitus: Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muonio: Muonion kunta ei ota toistaiseksi vastaan vierailevia ryhmiä.

Jos tunnet olosi sairaaksi ja/tai kuulut riskiryhmään tai olet palannut ulkomaanmatkalta, on syytä välttää ylimääräistä kontaktia toisiin ihmisiin. Tunnethan vastuuta myös vanhempana ja suojaat sekä omaa, että muidenkin lapsia koronavirustartunnalta tekemällä vapaaehtoisia tilanteen vaatimia toimia ja rajoituksia. Tässä vaiheessa tärkeää on rajata kontakteja ja ehkäistä viruksen leviämistä mm. hyvällä käsihygienialla.

 
Tukea ja palveluita koronavirusepidemian aikana 13.4.2020 asti saatavilla seuraavasti:
 1. Lapset ja nuoret (psykososiaalinen tuki, juttelukaveri, ahdistuksen lievittäminen)
 • Instagram: nuorisosihteerimuonio, nuorisottmuonio, etsivanuorisotyomuonio
 • Snapchat: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio
 • Facebook: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, Etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen
 • Discord: VerBer # 6802
 • Whatsapp: Heidi 040 5929 281, Tauno 040 489 5167, Vertti 040 489 5193
 1. Yritykset
 • Elinkeinoasiamies           Heikki Kauppinen                0400 823471
 1. Koulut, oppilaitokset, varhaiskasvatus
 • Sivistysjohtaja, lukion rehtori                             Merikki Lappi                     040 4895160
 • Perusopetuksen rehtori                                      Päivi Rantakokko               040 4895190
 • Lappia, toimipaikkapäällikkö                              Simo Sova                           050 5715207 simo.sova@lappia.fi
 1. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
 • vs. kirjastonjohtaja                                               Marja Alatalo                      040 4895110
 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Sosiaalijohtaja                                                       Henna Takala                     040 4895151
 • Vanhustyön ohjaajaa                                           Pirkko Kuru                         040 724 4025 /
 • Kotipalvelun lähiesimies                                      Katriina Sieppi                   040 645 2110

 

 1. Hallinto-osasto ja tekninen osasto
 • Kunnanjohtaja                                                    Laura Enbuska-Mäki                     0400 477 723
 • Hallintojohtaja                                                    Katri Rantakokko                           040 185 5454
 • Vaihde                                                                  auki klo 8.30 – 15.30 arkisin         0400 686 211
 • Tekninen johtaja                                                 Jussi-Pekka Tammilehto               0400 398 062

Kunnan työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muonio.fi

Koko yhteystietoluettelo löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.muonio.fi

 

Muuta kolmannen sektorin tarjoamaa palvelua, tukea ja keskustelukaveria tarjoavat mm.:

Muonion Matkailu ry (matkailuyritykset)

matkailupäällikkö Nina Vesterinen, 044 2350421, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry (yritykset ja elinkeinotoimijat)

toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, 0400 415345, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

 

Muonion seurakunta (henkinen tuki, keskustelukaveri)

Matti Hirvilammi, p. 040 7570047

Anu Toivonen p. 044 0215792

 

Muonion SPR (vapaaehtoisten ylläpitämä keskusteluapu)

Päivittäin klo 8:00 – 20:00, p. 040 4109085

 

Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista, että lasta: https://thl.fi/fi/-/koronavirus-voi-ahdistaa-seka-aikuista-etta-lasta-nain-pidat-itsestasi-ja-laheisistasi-huolta?redirect=%2Ffi%2F

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan ja oireesi vaativat hoitoa, toimi näin:

Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja oireesi vaativat hoitoa ollessaan akuutteja, soita numeroon 040 703 1147 (päivystävä sairaanhoitaja).  On tärkeää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä ennen kuin saavut paikalle terveyskeskukseen. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen terveyskeskuksesta. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti sairastunut henkilö tartuttaisi muita.

Milloin voit epäillä sairastavansa koronavirus COVID-19:n aiheuttamaa infektiota?

 1. sinulla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa JA
 2. olet oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

 

Takaisin