Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronatiedote 19.3.2020

maalis 19. 2020 16:23 | Uutinen

Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille

Julkaistu 19.3.2020 klo

TIEDOTE (pdf)

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Toimitamme jatkossa tiedotteita myös postitse, mikäli toimintaohjeisiin tulee oleellisia muutoksia. Päivitetyt tekstiosiot on lihavoitu.

Seuraathan ajankohtaista tiedottamista osoitteessa: https://www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronavirus.html

 

Seuraavien Muonion kunnan tarjoamien palveluiden osalta alla olevat muutokset ovat voimassa 13.4.2020 asti tai kunnes toisin ilmoitetaan:
 
Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset

Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatuksesta kotihoitoon jääneiden lasten päivähoitomaksua ei peritä poissaolon ajalta. Huoltajia tiedotetaan Daisyn kautta varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Muoniossa koulut ja oppilaitokset ovat siirtyneet etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lukion ja perusopetuksen luokkien 4 – 9 opettajat ohjeistavat lapsia ja huoltajia etäopiskelussa digitaalisia kanavia hyödyntäen. Luokkien 1 - 3 sekä esiopetuksen osalta lähiopetus järjestetään lapsille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, muilta osin hekin ovat etäopetuksessa. Oppilaiden vanhempia tiedotetaan koulujen toimenpiteistä ja käytännön järjestelyistä ensisijaisesti Wilman kautta.

Koulun henkilökunnan lisäksi oppilashuolto on etänä yhteyksien päässä oppilasta varten. Kouluterveydenhoitaja Elli Sarajärvi ja Vilma Forsell ovat yhteydessä koteihin viikoittain ja turvaavat omalta osaltaan oppilaiden hyvinvointia. Lisäksi Vilma laatii someen teemoittain tietoiskuja ja keskustelua eri aiheista. Etävastaanotot ovat mahdollisia sovitusti. Lisäksi yksilötapaamiset ovat mahdollisia harkitusti yläkoulun tiloissa.

Jos koet, että haluat keskustella jostain kouluun, hyvinvointiin liittyvästä aiheesta, ota yhteyttä puhelimitse, wilman, sähköpostin tai eri somekanavien avulla kouluterveydenhoitajiin:

 • Elli Sarajärvi (esikoulu-5.lk, lukio ja ammattikoulu) - ensisijaisesti puhelimitse 040 8245892
 • Vilma Forsell (6.lk-9.lk) - ensisijaisesti whatsappin kautta 040 7782145, IG: vilmaterkkari, SC: vilmaterkkari
 • Psykologiharjoittelija Heikki Mannila 040 1869544

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä Marjapaikassa ja Ojusniityssä asuvat henkilöt kuuluvat riskiryhmään ollessaan terveydentilaltaan heikoimmassa asemassa, jonka vuoksi vierailut ko. yksiköissä kielletään. Niin ikään asumispalveluyksikkö Karpalossa on vierailut kielletty. Monet Aspa- palveluiden asiakkaat kuuluvat infektiotautien riskiryhmään. Läheisiä kehotetaan soittamaan vierailujen sijaan. Tarvittaessa henkilökunta avustaa asiakkaita puheluiden vastaanottamisessa.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Muonion kunta järjestää ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään. Jos täytät edellä mainitut kriteerit ja tiedät tarvitsevasi apua, ole yhteydessä jo nyt vanhustyön ohjaajaan Pirkko Kuruun, p. 040 724 4025 tai kotipalvelun lähiesimieheen Katriina Sieppiin, p. 040 645 2110 ma-pe klo 7:00 – 16:00.

Kokoamme parasta aikaa kunnan sivuille listaa Muonion alueen yritysten palvelutarjonnasta poikkeustilanteen aikana. Jos yrityksesi tarjoaa esimerkiksi kauppa- ja kuljetuspalveluita, kiinteistönhuoltopalvelua tai muita palveluita, ilmoita se meille tämän linkin kautta: https://webropol.com/s/koronajayritykset

Terveyskeskus on tehnyt varotoimenpiteitä koronaviruksen varalle ja lisännyt mm. sairaansijoja hengitysvaikeuksista kärsivien potilaiden hoitoon tavanomaisesta suuremmissa määrin. Vuodeosasto varautuu hoitamaan hengitystieoireista kärsiviä potilaita LKS:n hoidon porrastuksen mukaisesti. Muista syistä osastolla olevat potilaat rajataan erilliseen tilaan ja hoitovuorossa erillisen hoitotiimin hoidettavaksi. Akuuttidiagnostiikkaa, hapetusvajauksen hoitoa ja kriittisen tilan arviointia tehostetaan. Vuodeosastolta uloskirjataan epidemiaa edeltävästi sellaiset potilaat, joiden hoito ei vaadi lääkinnällistä tai sairaanhoidollista hoitoa yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Hengitysoireisille potilaille, joiden tila edellyttää lääkärinarviota ja/tai sairaalahoitoa, avataan erillinen vastaanotto mahdollisia koronaviruksen aiheuttamia sairauksia varten.

Ajanvarausaikoja ei anneta, vain päivystysasiat hoidetaan. Tästä poikkeuksena on jatkuvaa hoitoa vaativat toimenpiteet ja käynnit, kuten haavanhoito ja injektiolääkitykset. Lääkäreille annetaan ensisijaisesti puhelinaikoja ja nettipalvelua suositellaan kaikissa ei-kiireellisissä asioissa. Epäselvässä tilanteessa on syytä konsultoida poliklinikan hoitajaa puhelimitse. Neuvola toimii lakisääteisten palvelujen osalta odottaville äideille ja alle 1-vuotiaille lapsille.

Suun terveydenhuollossa kiireelliset hoidot toteutetaan normaalisti ja kesken olevat hoidot jatketaan suunnitelman mukaisesti, paitsi jos potilaalla on hengitystieoireita. Ajanvarausvastaanottoa ei ole, mutta suun terveydenhuollon harkinnan mukaan oireettomien valikoitujen kohderyhmien tarkastuksia jatketaan, ellei epidemiatilanne edellytä kaiken ei-kiireellisen toiminnan keskeyttämistä.

Kaikki kuntouttava toiminta ryhmissä ja potilaiden luona keskeytetään. Fysioterapeutti antaa kotiohjeita ja ohjeistusta tarpeen mukaan. Fysioterapeutille suunnattuja kysymyksiä voi esittää myös etäpalvelun kautta eli sairaanhoitaja välittää ne fysioterapeutille. Ikäihmisille suunnataan puhelintukea (puhelinyhteys kaikkiin 75 täyttäneisiin ja omaishoidettaviin).

Muonion terveyskeskuksen poliklinikka/ensiapu p. 040 703 1147 ja klo 16 – 21 välisenä aikana terveyskeskuksen päivystävä sairaanhoitaja p. 040 714 2845. Toivomme, että yhteys otetaan ensisijaisesti Virtun kautta: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi?kunta=muonio . Vain välttämätön kulku hyvinvointikeskukseen ja vuodeosastolle on sallittua.

Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja oireesi (kuume, yskä, hengenahdistus) vaativat hoitoa ollessaan akuutteja, soita numeroon 040 703 1147 (päivystävä sairaanhoitaja). Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Oireettomia ei testata. On hyvä varautua siihen, että näytteenotto voi tapahtua myös esimerkiksi parkkipaikoilla ja terveyskeskuksen piha-alueella.

 

Vapaa-ajan toiminta

Muonion kunnan kaikki tapahtumat ja ei välttämättömät kokoontumiset on peruttu. Harrastukset ovat tauolla (liikunta- ja kulttuuritoimi, kansalaisopisto, ikäihmisten toimintatuokiot ja jumpat). Tippala, Kyläpirtti, kunnan kuntosali, liikuntasalit, kirjastot, Naalo ja työpaja on suljettu. Valtuustosalia tai kunnan kokoustiloja ei varata ulkopuolisille. Kirjastoauto ja Wauto-auto eivät liikennöi. Kirjaston lainat voi uusia verkkosivujen kautta: https://lapinkirjasto.finna.fi/ ja lainat palauttaa ulko-oven luukusta.

 

Muut kunnan palvelut

Kunnanvirastolla voi asioida vain ajanvarauksella, jos asiaa ei voi hoitaa sähköisesti ja asian hoitaminen on välttämätöntä. Voit varata ajan suoraa siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Voit myös tiedustella yhteystietoja tai jättää soittopyynnön kunnan vaihteeseen ma - pe klo 8.30 - 15.30 välisenä aikana numeroon 0400 686 211. Jos sinulla on meille postia, voit jättää ne kunnan viraston ulko-oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Virallinen ilmoitustaulu on klo 8.30-15.30 teknisen toimiston eteisessä.

Suomen rajaliikennettä on alettu rajoittamaan torstaista 19.3. alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Suomen kansalaiset voivat palata rajan yli kotimaahansa myös tämän jälkeen. Ulkomaiset matkailijat ohjataan poistumaan maasta ennen rajojen sulkeutumista. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu. Työnantajille suositellaan, että he tekevät työntekijöille todistuksen liikkumisen tarkoituksesta ja kaikissa tapauksissa henkilöllisyystodistus on syytä olla mukana.

 

19.3.2020 kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Tukea ja palveluita koronavirusepidemian aikana 13.4.2020 asti (tai kunnes toisin ilmoitetaan):

Lapset ja nuoret (psykososiaalinen tuki, juttelukaveri, ahdistuksen lievittäminen)

 • Instagram: nuorisosihteerimuonio, nuorisottmuonio, etsivanuorisotyomuonio
 • Snapchat: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio
 • Facebook: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, Etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen
 • Discord: VerBer # 6802
 • Whatsapp: Heidi 040 5929 281, Tauno 040 489 5167, Vertti 040 489 5193

Yritykset

 • Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, 0400 823471

Koulut, oppilaitokset, varhaiskasvatus

 • Sivistysjohtaja, lukion rehtori Merikki Lappi, 040 4895160
 • Perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko, 040 4895190
 • Lappia, toimipaikkapäällikkö Simo Sova, 050 5715207 simo.sova@lappia.fi

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

 • vs. kirjastonjohtaja Marja Alatalo, 040 4895110

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Sosiaalijohtaja Henna Takala, 040 4895151
 • Vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru, 040 724 4025 /
 • Kotipalvelun lähiesimies Katriina Sieppi, 040 645 2110

Hallinto-osasto ja tekninen osasto

 • Hallintojohtaja Katri Rantakokko, 040 185 5454
 • Vaihde auki klo 8.30 – 15.30 arkisin, 0400 686 211
 • Tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062

Kunnan työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muonio.fi

Koko yhteystietoluettelo löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.muonio.fi

 

Muuta kolmannen sektorin tarjoamaa palvelua, tukea ja keskustelukaveria tarjoavat mm.:

Muonion Matkailu ry (matkailuyritykset)

matkailupäällikkö Nina Vesterinen, 044 2350421, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry (yritykset ja elinkeinotoimijat)

toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, 0400 415345, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

 

Muonion seurakunta (henkinen tuki, keskustelukaveri)

Matti Hirvilammi, p. 040 7570047

Anu Toivonen p. 044 0215792

 

Muonion SPR (vapaaehtoisten ylläpitämä keskusteluapu)

Päivittäin klo 8:00 – 20:00, p. 040 4109085

 

Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista, että lasta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Kela

 

 

Takaisin