Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille 27.11.2020 (päivitys 7.12.)

marras 27. 2020 15:05 | Uutinen

Valtakunnallinen koronatilanne on merkittävästi heikentynyt erityisesti Uudenmaan alueella, missä on siirrytty taudin leviämisvaiheeseen. Lapin maakunnan kokonaistautitilanne on vielä kohtuullisen rauhallinen ja Muoniossa tilanne on niin ikään edelleen rauhallinen ja toistaiseksi tilanne hyvin hallinnassa. Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto muistuttaa, että alueellamme on äärimmäisen paljon helpompaa rajata infektioita kuin kasvukeskuksissa. Olemme pysyvästi valmiudessa ja valmiina tekemään tarvittavat eristys- ja karanteenipäätökset ja jäljittämään altistuneet joka päivä.

Vaikka tilanne on Muoniossa vielä rauhallinen ja hallinnassa, on lähestyvän lomakauden ja yleisesti Suomessa huonontuneen tautitilanteen kehittymisen valossa hyvä muistuttaa toimista, joilla pyritään estämään viruksen leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että epidemiaa onnistutaan hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa.

Myös Muonion kunnassa on toistaiseksi onnistuttu koronavirusepidemian hallitsemisessa hyvin ja tavoitteena on edelleen sitoutuneesti yhteisiä linjauksia noudattamalla pitää koronavirusepidemia otteessa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti kunnan toimesta. Olemme edelleen koronavirustilanteen perusvaiheessa eikä toistaiseksi paikallisia rajoituksia ole Muoniossa tehty kunnan tai aluehallintoviraston toimesta.

Toimet, joilla koronavirusta pyrimme Muoniossa ehkäisemään

Kunnan toimitilat, tapahtumat ja toimintoihin osallistuminen

Kaikissa kunnan tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa on edelleenkin jo normaaliksi muodostuneena käytäntönä tehostettu siivous, ohjeet, käsidesit ja kasvomaskit tilojen käyttäjille hygieniasuosituksista huolehtimiseksi ja mm. tilaisuuksiin ja kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin. Kunnan tilojen ja laitteiden käyttäjiltä sekä tilaisuuksiin osallistujilta edellytetään vastuullista toimintaa ja ohjeiden noudattamista – muistammehan kaikki huolehtia riittävistä turvaväleistä, kasvomaskisuosituksesta ja käsihygieniasta sekä koronatestiin hakeutumisesta hyvin matalalla kynnyksellä!

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Tämä linjaus on voimassa Muoniossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Koronan vakavuus työikäisillä ja nuoremmilla on todennäköisesti vähäisempi kuin influenssalla. WHO arvioissa puhutaan nyt 0,09-0,23% kuolleisuudesta ja se painottuu ikääntyneisiin. Joulu tulee olemaan haaste perhekokoontumisissa, sillä silloin virus leviää helposti myös ikäihmisiin. Tässä kaikki mahdollisuudet omaehtoisen karanteeneihin, testeissä käymiseen matalalla kynnyksellä ja etäyhteyksiin kannattaa huomioida. Kun suojaat muita, suojaat itseäsi.

Muistattehan vieraillessanne hoiva- ja hoitoyksiköissämme, että käytätte ohjeiden mukaisesti suojamaskia vierailunne aikana suojataksenne läheisiänne ja henkilökuntaa sekä terveydenhuollon kantokykyä. Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa. Tiukemmat ohjeistukset esimerkiksi osasto- ja hoitoyksikkövierailujen osalta tulevat mahdolliseksi tilanteessa, jos paikkakunnan virustilanne muuttuu. Tästä tiedotetaan aina erikseen.

Lisätietoja hoiva- ja hoitokodeissa vierailemisesta: Marjapaikka Kati Korva p. 040 489 5116 ja Ojusniitty Kati Sirkka p. 040 489 5184.

Muut palvelut

Muonion kunnan palveluiden tarjoamisessa on otettu tämän vuoden aikana iso digiloikka. Valtaosa asiakastyöstä voidaan jo nyt tehdä etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia käyttäen. Ajan voi varata suoraa siltä henkilöltä, jota asia koskee tai kunnan vaihteesta ma - pe klo 8.30 - 15.30 välisenä aikana p. 0400 686 211.

Suurimpaan osaan kunnan järjestämistä tilaisuuksista ja kokouksista voi osallistua etäyhteydellä. Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä mahdollisuuksien mukaan. Valmistaudumme myös mahdollistamaan mm. kunnanvaltuuston kokousten seuraamisen striimauspalvelulla lähiaikoina. Esimerkiksi, tänä vuonna myös itsenäisyyspäivän juhlaa voitte seurata striimauksen välityksellä.

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto niin ikään kannustaa käyttämään etäpalveluita. Pitkät etäisyydet ja mahdollinen korona-epidemian aiheuttama tarve vähentää liikkumista puoltavat etävastaanottoja. Etävastaanottojen suosiminen tarjoaa mahdollisuuden suunnitella tutkimuksia ja hoitoja sujuvasti jo ennen käyntiä tai mahdollisesti korvata kokonaisen fyysisen vastaanottokäynnin, jos asia on keskustellen ja kuvayhteydellä mahdollista hoitaa. Tällä hetkellä etävastaanotto on mahdollista seuraavilla keinoilla:

  • Virtu-palvelu, jossa voi jättää kirjallisen kysymyksen terveydenhuollon ammattilaiselle. Virtun kautta on myös mahdollista toimittaa dokumentteja kuten verenpaineenseurantatuloksia.
  • Teams-sovelluksen kautta järjestetty etävastaanotto tai puhelinvastaaotto. Varatessasi aikaa voit ehdottaa käyntitavaksi etävastaanoton. Etävastaanottoja pitävät kaikki talon lääkärit. 
  • Kansallisia etäpalveluita on ainakin kahden www-osoitteen takana: Omaolo ja Terveyskylä

Matkustaminen

Kunnan työntekijöiden kohdalla kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa ja ulkomaan virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä.

Muilta osin, mitä tulee esimerkiksi kotimaan matkustamiseen, kannattaa aina etukäteen selvittää kohdealueen sen hetkinen koronavirustilanne ja ottaa se huomioon matkustettaessa. Ihmiset oletettavasti liikkuvat nyt paljon paikka- ja maakuntien välillä; monet opiskelijat palaavat kotipaikkakunnilleen, saatetaan siirtyä joulunviettoon mökille ja ylipäänsä vieraillaan mm. sukulaisilla ja läheisillä.  Omaa harkintaa kannattaa käyttää nyt loma-ajan lähestyessä myös tässä: kiinnitetään huomiota suojautumiseen, vältetään ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja ja käydään testissä jo hyvin lievistä oireista.

Lapin sairaanhoitopiiri on 4.12. antanut ohjeen Lapin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuvaan kotimaanmatkailuun:

  • Harkitse huolellisesti, onko matkasi välttämätön.
  • Noudata oman alueesi korona-ohjeistuksia. Kasvomaskin käyttö on tarpeen julkisissa kulkuneuvoissa ja sisätiloissa joissa turvavälejä ei voida noudattaa.
  • Pari viikkoa ennen matkaa pyri välttämään mahdollisia tilanteita, joissa voit altistua koronavirusinfektiolle. Tällaisia ovat tilanteet, joissa kokoontuu paljon ihmisiä ja joissa ei voida pitää turvavälejä. Esimerkiksi iltaravintolat, kauppakeskukset ja ryhmäharrastukset. Vältä näitä tilanteita myös täällä ollessasi.
  • Tule vain terveenä.
  • Jos sairastut täällä, hakeudu heti vähäisimmistäkin oireista (mm. kurkkukipu, nuha, yskä, lämpöily, vatsakivut, ripuli, maku- ja hajuaistin muutokset) lähimpään testauspisteeseen ja pysy eristyksessä, kunnes saat tiedon testituloksesta.
  • Jos tapaat riskiryhmiin kuuluvia, huolehdi että kaikki käyttävät kasvomaskia koko vierailun ajan.

Lapin sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi kolmeen viikkoon. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.Poikkeuksena ovat maajoukkuetoiminta sekä SM- ja 1. divisioonatason kilpailutapahtumat. Sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön suositus koskee aikaa 30.11.–20.12. Suosituksen taustalla on tavoite hillitä koronaviruksen leviämistä.

 

Takaisin