Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunta käynnistää yt-neuvottelut

huhti 09. 2020 15:06 | Uutinen

Muonion kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.4.2020 käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen päädyttiin, koska valtioneuvosto jatkoi aiemmin päätettyjä koronaepidemian hillitsemiseksi tehtyjä rajoitustoimenpiteitä 13.5.2020 saakka. Rajoitustoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia kunnan toimintoihin - toiminnan keskeytyksistä ja erilaisista rajoituksista seuraa työvoimatarpeen tilapäistä muuttumista tai työnteon estymistä. Toimipaikkojen sulkemisesta ja toimintojen supistamisesta johtuen osa henkilöstöstä ei voi toimia omassa työssään tai työtehtävät ovat vähentyneet joissakin yksiköissä. Kunnan valmius- ja varautumistoimintojen ohella on käynyt selväksi, että pandemian edetessä työvoiman tarve puolestaan kasvaa erityisesti sote-palveluissa. Muonion kunta on jo poikkeusolojen julistamisesta lähtien 16.3.2020 kartoittanut mm. sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavia työntekijöitä henkilöstöstä sekä tehnyt määräaikaisia henkilöstösiirtoja jo viikon 12 aikana työnantajan ja kuntalaisten palvelutarpeiden sekä hoiva- ja hoitotyön kantokyvyn turvaamisen perusteella.

Yt-neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa kunnan yksikkökohtainen työtilanne ja niissä mahdollisesti vähentynyt tai lisääntynyt työntarve pitkittyneessä poikkeusolotilanteessa. Neuvotteluilla pyritään henkilöstöresurssien uudelleenjärjestelyihin eli siirtämään työntekijöitä tilapäisesti toisiin tehtäviin silloin, kun se on kunnan kokonaisedun ja toimintojen turvaamisen kannalta järkevää. Toimilla pyritään tarjoamaan korvaavaa työtä mahdollisimman monelle. Ensimmäisenä turvataan jo tehtyjen määräaikaisten tehtäväsiirtojen jatkot, jotta hoito- ja hoivatehtäviin ei tule katkoksia. Mahdolliset pitämättömät lomat, työntasausvapaat, ylityövapaat tms. py­ri­tään sopimaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan. Lomauttaminen ei ole ensisijainen keino.

- Kunnan tahtotilana on arvioida kokonaisuudessaan kunnan toimintoja ja palveluiden saatavuutta tässä poikkeuksellisessa koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Toimintoja turvataan ensisijaisesti henkilöstösiirroilla, jotta saadaan suunnattua vapautuvat resurssit pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla toimintoihin, joissa resursseja tarvitaan. Neuvotteluissa tullaan perkaamaan perusteellisesti yksiköiden tilanteet eikä lähtökohtana ole henkilöstön lomauttaminen, vaikka sekin keino on syytä ottaa huomioon osana kunnan varautumissuunnittelua. Yt-neuvotteluihin voimme näin ollen suhtautua turvallisin mielin, kyllä tästä yhdessä selvitään! Kertoo kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki.

Työnantajan edustajina neuvotteluihin osallistuvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja sekä varalla 2. varapuheenjohtaja.

 

9.4.2020 Laura Enbuska-Mäki

kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Takaisin