Uutiset

Ajankohtaista

Ohjeita matkailijoille sähkökatkojen varalta / Instructions for travellers in case of power outages

joulu 21. 2022 14:21 | Uutinen

Varaudumme tänä talvena mahdollisiin sähkökatkoihin valtakunnallisesti ja paikallisesti myös Muoniossa. Useimmiten sähkökatkot ovat lyhyitä (1-2 tuntia) ja ajoittuvat päiväaikaan. Sähkökatko voi kuitenkin olla myös yli kaksi tuntia. Suunnitelluista sähkökatkoista voidaan ilmoittaa ennakkoon tekstiviestillä liittymän omistajan ilmoittamaan numeroon, jos sellainen on Muonion sähkosuuskunnalle ilmoitettu.

Sähkökatkon sattuessa on tärkeää olla rauhallinen ja huolehtia seuraavista asioista:

 • Odota rauhallisesti. Lyhyen sähkökatkon jälkeen tilanteen tulisi palautua nopeasti normaaliksi.
 • Varaudu kylmyyteen pukemalla riittävästi vaatetta ja pysymällä esim. peittojen alla. Huolehdi aina, että lapsilla ja vanhuksilla, joilla ei ole yhtä vahvaa lämmönsäätelyä, on riittävästi vaatetta ja lämmikettä.
 • Älä auo ikkunoita ja ovia, jotta lämpö ei karkaa sisätiloista. Sulje väliovet.
 • Älä käytä vesihanaa, vessaa, suihkua tai muita vesipisteitä. Vedentulo voi lakata nopeasti sähkökatkon alettua. Varaudu tilanteisiin pullovedellä. Huomaa, että vessan voi vetää ainoastaan kerran sähkökatkon alettua.
 • Jos majapaikassasi on takka, sytytä tuli tai ole yhteydessä majoittajaan takkatulen sytyttämisestä.
 • Sähkökatkojen varalta on hyvä pitää mukana hieman käteistä rahaa, sillä korttimaksut eivät välttämättä ole mahdollisia.
 • Noudata viranomaisen ja henkilökunnan ohjeita: Matkanjärjestäjä tai majoituspaikan henkilökunta ovat varautuneet sähkökatkoihin ja antavat tarvittavan ja ajankohtaisen tiedon tilanteesta.

Käänny tarvittaessa ensisijaisesti oppaan, majoituspaikkasi tai sen hetkisen käyntikohteesi tai palveluntarjoajan (ravintola, kauppa tms.) henkilökunnan puoleen sähkökatkon sattuessa.

Jos majoitut majapaikassa, jossa ei ole henkilökuntaa (yksityinen mökki tms.) pyri itse varautumaan sähkökatkoihin ennakkoon varaamalla majapaikkaasi pullotettua vettä, hieman kuivaruokaa ja lämmintä vaatetta. Tarkista jo ennakkoon löytyykö majapaikasta kynttilöitä ja tulitikut sekä polttopuita, jos majapaikassasi on tulipaikka.

Älä ruuhkauta hätänumeroa sähkökatkon vuoksi. Soita hätänumeroon (112) vain kriittisessä akuutissa hädässä.


We are preparing for possible power outages in Finland this winter. Most likely, the power outages will be short (1-2 hours) and will occur during the daytime. The power outages can also be longer, more than 2 hours. Planned power outages can be notified in advance by sending a text message to the number of the owner.

In the event of a power outage, it is important to stay calm and act accordingly:

 • Wait calmly. After a short power outage, the situation should quickly return to normal.
 • Be prepared for the cold by putting on enough clothing and stay warm, for example, under blankets. Make sure, that children and the elderly, who do not have the same strong thermoregulation, have enough clothing and warmth.
 • Do not open windows and doors so that heat does not escape from the interior.
 • Do not use water taps, toilets or showers. Only drink bottled water. The water supply can stop quickly after the start of a power outage. Be prepared for situations with bottled water. Please note that the toilet can only be used once after a power outage has started.
 • If your property has a fireplace, light a fire or contact the host about lighting the fire.
 • It is part of good general preparation to carry some cash with you, as card payments may not be possible during the power outages.
 • Follow the instructions of staff and authorities: The tour operator or the staff of the accommodation are prepared for power outages and provide the necessary and up-to-date information about the situation.

If necessary, contact your guide or the staff of your accommodation or the current service provider (restaurant, shop, etc.).

If you are staying at a property that is not staffed (private cottage, etc.), try to prepare for power outages yourself in advance by reserving bottled water, some dry food and warm clothing for your accommodation. Check in advance if there are candles and matches. Double check that there is firewood at the property in case there is a fireplace in your accommodation.

Do not call the emergency number due to a power outage. Call the emergency number (112) only in critical acute need.

Takaisin