Uutiset

Ajankohtaista

Osallistu kyselyyn ja kerro meille, millaisia ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Lapissa

elo 20. 2021 12:47 | Uutinen

Osallistu kyselyyn ja kerro meille, millaisia ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Lapissa.

Selvitämme lappilaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Pyydämme vastaukset 12.9.2021 mennessä. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Kyselyn toteuttaa Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke.

 

Kyselylomakkeelle pääset tästä linkistä (ohjautuu Webropol-lomakkeelle)


Oassálaste jearahallamii ja muital midjiide, makkárat leat boahttevuođa sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusat Sámis.

Mii čielggadit Sámi (Lappi) olbmuid oainnuid sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid birra. Go vástidat jearahallamii, sáhtát váikkuhit sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid ovddideapmái. Vástidanáigi lea 12.9.2021 rádjai. Vástideapmi dáhpáhuvvá namaheapmin. Jearahallama ollašuhttá Sode-struktuvraođastus Sámis -fidnu (Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke).

 

Guođe vástádusat čujuhusas: https://link.webropolsurveys.com/S/29944628C1F40353


Uásálist koijâdâlmân já muštâl mijjân, ete magareh láá puátteevuođâ sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusah Laapist.

Mij selvâttep lappilij uáinuid sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâin. Ko tun västidah koijâdâlmân, te puávtáh vaiguttiđ sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusâi oovdedmân. Västidemäigi lii 12.9.2021 räi. Västidem tábáhtuvá nomâttemmin. Koijâdâllâm olášut Soti-ráhtusuđâsmittem Laapist -haahâ.

 

Kyeđe jieijâd vástádâs čujottâsâst: https://link.webropolsurveys.com/S/4E40751465923FC3


Vuässõõđ da vaʹstted miʹjjid, muʹvddem liâ puõttiääiʹj sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz Tâʹvvlääʹddjânnmest.

Seʹlvvtep tâʹvvlääʹddjânnmalai vueiʹnnlmid sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin. Vaʹstteeʹl kojldõʹsse vuäitak vaikkted sosiaal-da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudummša. Vaʹstteemäiʹǧǧ lij 12.9.2021 räjja. Vaʹsttummuš lij nõõmteʹmes. Kojldõõzz čõõđat Soti-raammoođummuš Lappist -haʹŋǩǩõs.

 

Kueʹđ vaʹsttõssâd addrõõzzâst: https://link.webropolsurveys.com/S/D8D052C75B45D303

Takaisin