Uutiset

Ajankohtaista

Suomen pienet kunnat lahjoittavat Ukrainan humanitaariseen apuun 350 000 euroa - myös Muonion kunta mukana

maalis 16. 2022 10:01 | Uutinen

Suomen pienten kuntien verkosto kertoo tiedotteessaan 15.3.2022, että suurin yksittäinen kuntakohtainen lahjoitus on 10 000 euroa. Lahjoitettavat summat vaihtelevat kunnittain. Yleisin lahjoitussumma on noin 0,5 - 1 euroa asukasta kohti. Lahjoituksia ja kuntien toimenpiteitä humanitaariseen apuun osallistumisesta kartoitettiin kuntaliiton pienten kuntien verkostolle osoitetulla kyselyllä 7.-11.3.2022.

Kokonaissumma on todennäköisesti tätä vielä paljon suurempikin, sillä pienten kuntien verkoston jäsenistölle tehtyyn kyselyyn vastasi 88 kuntaa, toteaa verkoston puheenjohtaja ja Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala. Kuntaliiton pienten kuntien verkosto on keskustelu ja kehittämisfoorumi alle 10 000 asukkaan kunnille, joita on Suomessa yli 200.

Lahjoitus on merkittävä apu Ukrainassa sodasta kärsivien hyväksi. Verkoston kunnat koordinoivat lahjoituksen kukin omia kanaviaan pitkin, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin, Pelastakaa lapset Ry:n ja Unicefin kautta. Lopulliset tarvittavat päätökset summista ja avustusten tarkemmista kohteista tehdään kunnissa maaliskuun aikana.

Verkoston kunnat ovat lisäksi sitoutuneet auttamaan paikallisesti esimerkiksi järjestämällä majoitusta, ruokapalveluita ja tavara-apua Ukrainasta Suomeen saapuville sotaa pakeneville henkilöille. Osa kunnista koordinoi paikallista apua yhteistyössä kunnassa toimivien avustusjärjestöjen kanssa.

Kerätty avustussumma on osoitus siitä, että pientenkin kuntien panoksista ja pienistä puroista saadaan aikaan jotain suurta ja vaikuttavaa. Olen erittäin iloinen siitä laajasta auttamisen halusta, mikä meidänkin verkoston kunnissa vallitsee. Humanitaariseen apuun osallistuminen ja huoli Ukrainan kansasta yhdistää myös meitä Suomen pieniä kuntia, kertoo Juha Herrala.

Muonion kunta lahjoittaa noin 5 000 euroa

Muonion kunnanvaltuusto linjasi kokouksessaan 14.3.2022, että kunta lahjoittaa Ukrainan humanitaariseen apuun yhden euron per asukas sekä yhden kokouspalkkion per luottamushenkilö ja viranhaltija. Kokonaisuudessaan lahjoitus on noin 5 000 euron suuruinen. Lahjoitus tehdään Hätäavun kautta, jonka puolesta SPR, Unicef, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset vievät avun perille Ukrainan kriisin uhreille.

- Muonion luottamushenkilöstö kokee velvollisuudekseen auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Ukrainan kansaa. Asia on tärkeä ja koskettaa meitä kaikkia, toteaa Muonion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jukka Korhonen.

Takaisin