Uutiset

Ajankohtaista

Tiivistelmä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksista 16.5.2022

Muonion kunnantalo

touko 17. 2022 11:52 | Uutinen

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokoukset pidettiin eilen 16.5.2022. Ohessa tiivistelmä kokouksen päätöksistä.

Kunnanhallitus päätti mm.:

 • Kunnallisneuvoksen arvonimen hakemisesta Juha Niemelälle ja sitoutumisesta arvonimestä perittävän veron suorittamiseen maksusitoumuksen ylittävältä osalta. Kansanedustaja Heikki Autto on ilmoittanut, että Lapin Kokoomus kannattaa arvonimen hakemista ja maksusitoumuksia kunnan ulkopuolelta on saatu 4 000 euroa.
 • hyväksyä toimitetun lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030.
 • asettaa Kielan kiinteistön uudelleen Huutokaupat.com -palveluun myyntiin kuukauden ajaksi. Kunnanhallitus määritti kiinteistölle pohjahinnan 400 000€ ja korotusväliksi 10 000 euroa.
 • sitoutua Lappian Nuori Yrittäjyys -toimintaan, mikäli kaikki jäsenkunnat sitoutuvat toimintaan.
 • totesi, että Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutos korttelissa nro 7 on lainvoimainen ja se tulee voimaan kuuluttamisen jälkeen.
 • päätti esittää valtuustolle, että se myöntää investointeihin yleisiin alueisiin vesistöjen kunnostushankkeelle 7 500 euron lisämäärärahan.
 • kesäloma-ajan sijaisjärjestelyistä: vs. kunnanjohtajaa sijaistaa heinäkuun ajan elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto ja perusopetusta johtaa rehtorin poissaolon kesäajalla vt. sivistysjohtaja Päivi Rantakokko. Henkilöstöasioista käsiteltiin lisäksi taloushallinnon toimistosihteerin palkan tarkistus ja hyvinvointijohtajan määräaikaisen viran täyttämiseen liittyvät asiat.

Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää avustukset Kangosjärven Kajastus ry:lle kiinteistöveron maksamiseen (1043,67€) sekä Muonion Susipirkat ry:lle partiolaisten suurleirille matkustamiseen (500€).

Kunnanvaltuusto päätti:

 • että Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen siirretään vuosilta 2023 ja 2024 vuosille 2024 (680 000 euroa) ja 2025 (600 000 euroa). Arvioitu avustusprosentti hankkeelle on 30 prosenttia (384 000 euroa).
 • valita määräaikaiseen hyvinvointijohtajan virkaan 31.12.2022 saakka Henri Muotkan.
 • hyväksyä Kukaslompolovaaran asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen.
 • hyväksyä Kemiläisenvaaran asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen.

Lisäksi valtuusto otti vastaan valtuustoaloitteen, jossa kuntaa kehotettiin edistämään teiden kuntoa sekä laatimaan korjaussuunnitelman tuleville vuosille tiestön kunnossapitoon.

 

Lisätiedot:

vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko, katri.rantakokko@muonio.fi , 040 0477723

Takaisin