18.05.2018

Tiedote hyvinvointikeskushankkeen toteuttamisesta

Hyvinvointikeskushankkeen toteuttaminen

Muonion kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman ja kustannusarvion 14.5.2018. Samalla valtuusto päätti, että hyvinvointikeskuksen rahoitusmuotona käytetään leasing-rahoitusta. Uuteen hyvinvointikeskukseen tulee tilat perusterveydenhuollolle ja sosiaalitoimelle.

Hallitus päätti 15.5. kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta toimitettujen KVR-urakkatarjousten pohjalta kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi hankkeen toteuttajaksi Lehto Tilat Oy:n. Rahoittajaksi hallitus valitsi Kuntarahoitus Oyj:n leasing-rahoituksen valtuuston päätöksen pohjalta.

Tässä tiedotteessa esitellään hyvinvointikeskushankeen toteuttamista.

KVR-urakka ja kilpailullinen neuvottelumenettely

KVR-urakka eli kokonaisvastuu-urakka tarkoittaa sitä, että urakoitsija sekä suunnittelee että suorittaa varsinaisen rakennustyön. Hankinta on hyvinvointikeskushankkeen osalta toteutettu kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen eli kunta on julkaissut ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat ovat voineet ilmoittaa halukkuutensa osallistua. Tämän jälkeen on käyty neuvotteluja hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa siitä, miten kunnan tarpeet voitaisiin parhaiten täyttää. Neuvottelumenettelyn myötä syntyi teoreettinen tilaohjelma, jossa on määritelty tilojen ohjelma-alaksi 989,5 oh-m2, ja henkilöstön määräksi 54 henkilöä.

Neuvottelumenettelyn lopuksi tarjouspyyntö toimitettiin menettelyssä edelleen mukana olleille Teijo-Talot Oy:lle ja Lehto Tilat Oy:lle. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin hankintalain mukaisesti, että menettelyssä voittaa tarjous, joka on kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin hinta-laatusuhteeltaan.

Hinta-laatusuhteeltaan edullisin vertailuhinta oli Lehto Tilat Oy:lla, joka valittiin hankkeen toteuttajaksi. Lehto Tilat Oy:n KVR-urakkatarjouksen kokonaishinta on 4,596 milj. euroa ja sai tarjousten pisteytyksessä paremmat pisteet hinnassa ja laadussa.

Lehto Tilat Oy:n suunnitelmat

Tarjousasiakirjat ovat hallituksen päätöksen jälkeen asianosaisjulkisia ja yleisöjulkisiksi ne tulevat, kun sopimukset hankinnasta on tehty. Lehto Tilat Oy:n antamalla suostumuksella kunta voi kuitenkin käyttää tarjouksessa ollutta materiaalia tiedottamisessa kuntalaisille.

Lehto Tilat Oy:n pohjapiirroksen, julkisivukuvat, havainnekuvat ja –videon löydät tämän tiedotteen lopusta.

Rahoitusmallina leasing-rahoitus

Kunnanvaltuusto päätti rahoitusmalliksi leasing-rahoituksen, josta tarjouksen jättivät Osuuspankki ja Kuntarahoitus. Kunnanhallituksessa Kuntarahoituksen tarjous valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimpana hankkeen rahoitukseksi. Rahoitukseen sisällytetään vanhan terveyskeskuksen purkukustannukset sekä hankkeen valvontakustannukset. Näin ollen leasing-sopimus tehdään 4,95 milj. euron suuruisena 20 vuoden ajalle. Leasing-rahoituksen kautta kyseessä on pääomavuokraus ja kunta voi lunastaa kohteen myöhemmin jäännösarvolla ja myös uuden leasing-sopimuksen tekeminen on mahdollista.

Kuntarahoituksen esitteen leasing-rahoituksesta ja rahoituslaskelman löydät tiedotteen lopusta.

Rakennushankkeen alustava aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaisi rakennuslupavaiheen jälkeen työmaan perustamisella viimeistään lokakuussa 2018. Perustukset valmistuisivat kuluvan vuoden marraskuussa, vesikatto vuoden 2019 tammikuussa ja julkisivuverhous toteutettaisiin kesällä 2019. Luovutus tilaajalle tapahtuisi loppuvuodesta 2019. Urakoitsijan ja kunnan välisissä keskusteluissa on todettu, että molempien intresseissä on työn käynnistäminen alustavaa aikataulua aiemmin.

Vanhan terveyskeskuksen purkaminen

Uusi hyvinvointikeskus rakennetaan vaiheittain purettavan vanhan terveyskeskuksen tilalle, mutta vuonna 2011 peruskorjattua vuodeosastoa ei pureta. Uusi hyvinvointikeskus liitetään vuodeosastoon yhdyskäytävällä. Terveyskeskuspalvelut toimivat koko rakentamishankkeen ajan normaalisti. Vanhan terveyskeskuksen purkutyöt on aloitettu, jotta hyvinvointikeskuksen rakennustyöt voidaan aloittaa heti, kun se on mahdollista. Ensimmäisessä vaiheessa puretaan tiloja siltä osin, että jäljelle jäävät tilat mahdollistavat toiminnan terveyskeskuksen tiloissa siihen saakka, että uusi hyvinvointikeskus valmistuu. Myöhemmässä vaiheessa puretaan loput suunnitelman mukaan. Tiedotteen lopussa on kuva 1. vaiheen purkualueen rajauksesta. Pahoittelemme purkutöistä aiheutuvaa haittaa.

Asiakirjoihin tutustuminen

Tähän osioon on lisätty nähtäväksi asiakirjoja, joiden pohjalta ratkaisuun on päädytty. Mukana on myös Lehto Tilat Oy:n havainnollistava video uudesta hyvinvointikeskuksesta.

teoreettinen tilaohjelma
tarjousten pisteytykset
Lehto Tilat Oy:n piirustukset ja havainnekuvat
Lehto Tilat Oy:n alustava aikataulu hankkeen toteuttamiselle
ensimmäisen vaiheen purkualueen rajaus
laskelma rahoituksesta
Kuntarahoituksen esite leasing-rahoituksesta

Lehto Tilat Oy:n havainnevideo uudesta hyvinvointikeskuksesta:


Lisätietoa saat käymällä kunnanvirastolla tai olemalla muuten yhteydessä.

Muonion kunta

Lue lisää

Muonion kuntaTervetuloa Muonioon!

Perustamisvuosi: 1575
Pinta-ala: 2014 km²
Väestö: 2500


 

Muonion luonto on moni-ilmeinen. Täällä on paljon pieniä ja suuria kalaisia järviä, kilometreittäin jokia ja puroja, tuntureita, pauhaavia koskia. Kaikista näistä muodostuu kaunis maisema. Kun tulet Muonioon, voit ylittää napapiirin lentäen Kittilään, Enontekiölle tai Ruotsin Pajalaan, junalla Kolariin tai omin neuvoin, valtatiet 21 ja 79 risteävät Muonion kirkonkylässä.

logo

Sivukartta: