Asiointikanavat

Selvitys naapurin kuulemisesta poikkeamis- tai suunnittelutarvemenettelyssä

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemisessa tarvitaan selvitys naapurien kuulemisesta.

Takaisin

Palvelut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.