Uutiset

Ajankohtaista

Koronatiedote 1.4.2021

huhti 01. 2021 14:00 | Uutinen

Muonion kunnan koronatilanne on vakaa ja rauhallinen. Pääsiäisen ja kevään sesonkiviikkojen aikana Muonioon on saapumassa matkailijoita sekä vierailijoita, jonka vuoksi väkimäärä kasvaa. Jotta koronatilanne säilyy rauhallisena, toivomme, että jokainen Muoniossa aikaa viettävä noudattaa koronasuosituksia ja –rajoituksia sekä kiinnittää huomiota erityisesti:

  • hyvään käsi- ja yskimishygieniaan sekä vähintään kahden metrin turvaväleihin
  • kasvomaskisuositukseen (suositus koskee kaikkia yli 12 –vuotiaita)
  • koronatestiin hakeutumiseen matalalla kynnyksellä; testaaminen on maksutonta myös matkailijoille. Katso ohjeet testiin hakeutumisestä kunnan verkkosivuilta.
  • kokoontumisrajoitusten noudattamiseen

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

Rauhallista ja terveysturvallista pääsiäistä kaikille!

 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoitukset ovat voimassa 11.4.2021 asti

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa 11.4.2021 asti.

Muonion kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

 

Harrastustoiminnan tauot jatkuvat 11.4.2021 saakka

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 11.4. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

 

Aluehallintoviraston määräys tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

  • yksityisiä yhteisöjä,
  • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
  • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
  • kuntia ja kuntayhtymiä,
  • uskonnollisia yhdyskuntia ja
  • julkisoikeudellisia laitoksia.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

HUOM! Määräys ei koske tilanteita, joissa säännöksessä tarkoitettuja tiloja käytetään vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten liikuntaan tai muuhun harrastustoimintaan. Näissä tilanteissa toiminta tulee järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamien ohjeiden mukaan.

Määräys on voimassa ajalla 31.3. - 11.4.2021.

 

Maahantulon rajoituksia jatketaan 30.4.2021 asti

Valtioneuvosto päätti 31. maaliskuuta, että maahantulon rajoituksia jatketaan 30.4.2021 saakka. Sisä- ja ulkorajarajoitusten lisäksi jatketaan myös tiettyjen rajanylityspaikkojen aukioloaikojen rajoituksia Lapissa länsirajalla sekä Suomen itärajalla. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

Katso tästä voimassa olevat maahantulon rajoitukset.

 

Ravintolat saavat olla auki Lapissa Kittilän kuntaa lukuun ottamatta

Kittilän kunnan alueen ravitsemisliikkeitä lukuun ottamatta muualla Lapissa ravintolat saavat olla jälleen auki. Näiden ravintoloiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Tällöin ravintoloiden tulee sulkeutua klo 23 ja lopettaa anniskelu klo 22. 

Myös Lappian keskuskeittiö palvelee jälleen normaalisti lounasaikaan.

Takaisin