Uutiset

Ajankohtaista

Koronatiedote 26.2.2021

Taulukko toiminnoista.

helmi 26. 2021 17:31 | Uutinen

Lapin sairaanhoitopiirin alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Hallituksen linjausten mukaisesti on suositeltavaa, että kiihtymisvaiheen alueilla otetaan käyttöön ennakoivasti leviämisvaiheen ja hybridistrategian tason kaksi toimenpiteitä. Tavoitteena on tehdä tilannekuvaan sopivia ja ennakoivia, mutta mahdollisimman maltillisia paikallisia toimia.

Koronatilanne on Muonion kunnan alueella edelleen rauhallinen ja hallinnassa, mutta valmistaudumme osana varautumissuunnittelua tiukempien rajoitusten käyttöönottoon, mikäli tautitilanne äkillisesti kunnassa muuttuu tai sairaanhoitopiirin koronakoordinaatiotyöryhmässä määritellään yhteisiä linjauksia alueelle. Muonion kunnan osalta kyse on ennakoinnin ja toimenpiteiden sopivan tasapainon löytämisestä. Tässä linjaamisessa on syytä huomioida tällä hetkellä koko Lapin maakunnassa vierailevien runsas määrä, virusmuunnoksen leviämisen mahdollisuus ja tartuntariski.

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta-, harrastus- ja nuorisotoimintaan ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.

 

Millaisia toimia leviämisvaiheessa suositellaan ja mitä nämä tarkoittavat Muonion kunnan kannalta?

1. Vahva kasvomaskisuositus

Vahva maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muonion kunta suosittelee erittäin vahvasti maskin käyttöä:

 • kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille sekä kuljettajille koulukuljetuksen aikana,
 • kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
 • koulun henkilökunnalle sekä
 • kaikille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu muita ihmisiä (mm. julkiset tilat ja julkinen liikenne) ja
 • huoltajille, kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista; jos mahdollista niin odota lasta ulkona.

Maskin käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista virustartuntojen ehkäisemisessä ja riskiryhmien suojelemisessa. Valtaosa muoniolaisista ja Muoniossa vierailevista ovatkin ottaneet maskin käytön osaksi arkipäivän vuorovaikutustilanteita.

 

2. Laaja etätyösuositus

Muonion kunta siirtyy mahdollisimman laajasti etätyöhön. Kannustamme myös yksityisiä työnantajia huomioimaan laajan etätyösuosituksen, joka kuuluu myös hallituksen leviämisvaiheen työkalupakkiin.

Huomioittehan kuntalaiset ja vierailijat, että nyt jos koskaan on syytä suosia ensisijaisesti sähköisiä asiointikanavia tai puhelinyhteyttä. Sovithan mahdollisesta vierailusta etukäteen kunnan työntekijöiden kanssa, jotta osaamme olla paikalla ja sinulle ei tule hukkakäyntiä virastotalolla.

 

3. Riskiryhmien suojaaminen ja rokotekattavuus

Muonion koronarokotekattavuus on valtakunnallisissa vertailuissa jo melko hyvä; iso osa riskiryhmiin kuuluvista tai heidän parissa työskentelevistä on saatu rokotettua vähintään ensimmäisen rokoteannoksen osalta. Muoniossa on hyvät valmiudet rokotteiden antamiseen sitä mukaan, kun rokotteita alueelle saadaan.

Erityistä huomiota tulee nyt tulevien viikkojen aikana kiinnittää hoiva- ja hoitoyksiköissä vierailemisen sääntöjen noudattamiseen, jotta pystymme takaamaan terveysturvalliset vierailut asiakkaillemme:

 • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen hoitohenkilöstön kanssa.
 • Vierailun aikana tulee sekä vierailijan, että asiakkaan käyttää asianmukaisia suojavälineitä, kuten kirurgista suu-nenäsuojaa eli kasvomaskia.
 • Osastolla saa vierailla kaksi vierasta kerrallaan. Vierailu toteutetaan tilassa, jossa ei ole muita ihmisiä tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Kanssakäymistä muiden asiakkaiden kanssa tulee välttää.
 • Vierailu ei ole sallittu, mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita.
 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä kahden metrin turvavälistä on huolehdittava vierailun aikana.
 • Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Sovi vierailusta: Marjapaikka Kati Korva p. 040 489 5116, Ojusniitty Kati Sirkka p. 040 489 5184, vuodeosasto puh. 040 714 2845.

Maskin käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista virustartuntojen ehkäisemisessä ja riskiryhmien suojelemisessa. Suosittelemme huomioimaan tämän myös kotivierailujen yhteydessä.

 

4. Julkisten tilojen käytön rajoittaminen/sulkeminen

Muonion kunta ei toistaiseksi sulje julkisia tiloja. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken.
 • Käsihygienia, vahva kasvomaskisuositus, yskimishygieniasta huolehtiminen ja asiointi vain täysin terveenä, kontaktien välttäminen.
 • Tilojen käyttäjät: noudatattehan AVI:n kokoontumisrajoituspäätöksiä sekä kunnan antamia suosituksia ja ohjeita tilojen varaamiseen ja käyttöön liittyen.

 

5. Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen

Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että koko sairaanhoitopiirin alueella yli 16- vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Muonion kunta on jo tehnyt päätöksiä sekä linjauksia yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintojen keskeyttämisestä tai siirtämisestä mm. etätoteutukseen.

Muonion kunta suosittelee kaikille paikallisille järjestöille, yhdistyksille sekä yksityisille toimijoille huomioimaan ryhmäharrastusten keskeytyssuosituksen. Lisäksi kunta suosittelee, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla seuraavat kolme viikkoa 14.3.2021 asti.

Kunta on hakenut terveysturvallisia keinoja mm. pienten lasten ryhmäharrastuksiin. Alle 16-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminta jatkuu normaalisti. Huoltajat: suosittelemme, että kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista, että mahdollisuuksien mukaan odottaisitte lastanne ulkona.

Katso tästä taulukosta voimassa olevat linjaukset harrastusten osalta.

 

6. Korkeakoulut ja toinen aste

Tänään kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittaa tämän hetken tilannekuvan perusteella, että toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut työskentelisivät etäopetuksessa hiihtolomien jälkeen kaksi viikkoa 15.-28.3. Ylioppilaskirjoitukset hoidettaisiin normaaliin tapaan. Kunta alkaa valmistella välittömästi lukion etäopetukseen siirtymistä hiihtolomien jälkeen. Opetustoimen järjestelyistä tiedotetaan suoraan oppilaita sekä heidän huoltajiaan Wilman kautta.

 

Millaisia toimia voimme odottaa tulevaksi seuraavien päivien ja viikkojen aikana?

1. Lisätoimet

Hallitus suosittelee koronastrategian mukaisesti kiihtymis- ja leviämisvaiheen sairaanhoitopiireille lisätoimena yli 6 hengen kokoontumisrajoitusta ja yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Lapin sairaanhoitopiirin koordinaatioryhmä suosittaa, että yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia vältettäisiin.  Lapin aluehallintovirasto päättänee viikolla 9 julkisia kokoontumisia koskevan rajoituksen. Odotamme mahdollista AVI:n päätöstä, jonka jälkeen tiedotamme tästä lisää.

Muonion kunta noudattaa toiminnassaan koronakoordinaatiotyöryhmän kokoontumissuositusta yli 6 hengen tilaisuuksien välttämiseksi. Tästä johtuen kunta siirtää seuraavaksi kahdeksi viikoksi sovitut paikan päällä järjestettävät yleisötapahtumat myöhempään ajankohtaan (pl. kunnallinen päätöksenteko). Näistä tiedotetaan erikseen Muonion kunnan verkkosivuilla.

2. Poikkeusolot

Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot ja valtioneuvostolla valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla.

8. maaliskuuta alkaen ja osana hybridistrategian tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ohjattaisiin siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voitaisiin keskeyttää. Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaation työryhmä kokoontuu ensi viikon alussa pohtimaan yhteisesti tilapäisen etäopetukseen siirtymisen ja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisen edellytyksiä sekä käytännön toimia. Muonion kunta tiedottaa ensi viikon aikana mahdollisesta yläkoulun etäopetukseen siirtymisestä. Varhaiskasvatus ja perusopetuksen alaluokat (1.-6.) pysyvät toistaiseksi lähiopetuksessa normaaliin tapaan.

Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa suljettavaksi 8.–28. maaliskuuta, lukuun ottamatta perustason alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille olisi kuitenkin sallittua.

 

Muistutamme voimassa olevista matkustamiseen liittyvistä suosituksista ja rajoituksista

Valtioneuvosto päätti 18. helmikuuta, että nykyisiä voimassa olevia maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3.2021 saakka. Muonion kohdalta Suomen ja Ruotsin välinen rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 7.00 – 21.00. Lue voimassa olevat maahantulon rajoitukset tästä.

Muonioon saapuvia matkailijoita pyydämme noudattamaan alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia sekä toimimaan vierailun ajan erityisen vastuullisesti onnistuneen ja terveysturvallisen loman takaamiseksi:

 • liikuthan alueella ainoastaan täysin terveenä
 • hakeuduthan koronatestiin lievistäkin oireista matalalla kynnyksellä; Muonion kunnassa on käytössä pikatestit, joten testituloksen saat hyvin nopeasti tietoosi. Testaaminen on maksutonta myös matkailijalle.
 • vahva maskisuositus liikkuessasi paikoissa, missä myös muita ihmisiä
 • vältäthän ylimääräisiä kontakteja ja huolehdithan riittävistä turvaväleistä (2m)
 • huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
 • suosittelemme lataamaan koronavilkku-sovelluksen sekä
 • seuraamaan maakunnan koronatilannetta

 

Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika klo 16.00 – 08.00, pe klo 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845

Lisätietoa: Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi

 

Takaisin